คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตำนานกองข้าว – ไวพจน์ – ชินกร เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตำนานกองข้าว

ตำนานกองข้าว – ไวพจน์ – ชินกร

..(โห่ 3 ลา)..โห่……
………………….
…ฮิ้ว…(ร่าย)….
..จุดธูปเก้าดอกบอกขาน..
..ดวงวิญญาณบรรพไทย..
.ใหญ่น้อย….
..แล้วเก็บดอกแก้วดอกกลอย
..เอามาร้อยเป็นมาลัย..
.แด่บรรพชน.คนดี.ศรี.รา..
..เวลาที่ผันผ่าน
ก็เนินนานเกินร้อยปี ผู้คนชลบุรี
ยังเปรมปรีด์เป็นหนักหนา
.บุญทานงานกองข้าว
เป็นเรื่องราวท่านเล่ามา
กำเนิดเกิดศรัทธา
จากปู่ย่าชาวเมืองชล
บัดนี้นานปีผ่าน
ปู่ย่าท่านมาตายจาก
ลูกหลานก็ไม่อยาก
จะสืบสานงานกุศล
หลงเหลือเพียงแห่งเดียว
ที่ยึดเหนี่ยวบรรพชน
สืบสานงานกุศล ที่เทศบาล
เมืองศรีราชา……
..สิบเก้าเมษายน
มีผู้คนทุกเพศวัย
นำน้อมอย่างพร้อมใจ
ชุมชนใหญ่เดือนเมษา
ข้าวหม้อและแกงหม้อ
มาร่วมก่อความศรัธา
เซ่นไห้วผีปูย่า
เจ้ากรรมนายเวรที่สัญจร..
.แขกบ้านที่ผ่านมา
ต่างศรัธาในความดี
ถือเป็นประเพณี
มีมานานแต่กาลก่อน
กองข้าวก็ยิ่งใหญ่
กองน้ำใจก็แน่นอน
ผู้ใดได้ทุกข์ร้อน
ต่างอาทรร่วมช่วยกัน….
..แห่งเดียวในโลกนี้
คือถิ่นที่ศรีราชา
19เดือนเมษา
งานกองข้าวที่กล่าวขวัญ
ร่วมกองและร่วมกิน
ต่างร่วมรินน้ำใจให้กัน
สืบเป็นสายสัมพันธ์
อันล้ำเลิศได้เกิดมา
ไวพจน์ประณตน้อม
ด้วยธูปหอมยกเหนือหัว
บุญตาและบุญตัว
ได้พบเพื่อนเดือนเมษา
มอบเสียงนี้แทนใจ
ให้กับชาวศรีราชา
ปีใหม่คงได้มา
ร่วมกองข้าวกับสาวเอย……
….MUSICCOMP……..

เจ้าของผลงานเพลง โดย ไวพจน์ – ชินกร

ฟังเพลง ยูทูป ตำนานกองข้าว