คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตกใน – ไอน้ำ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตกใน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตกใน – ไอน้ำ

โทรม
Asus2
าหา  ประ
E
สาคน
F#m
รู้จัก  
E
ที่วัน
D
นี้เป็นคน
E
รัก ขอ
Asus2
งคนอื่น 
A7
 

แค่อยากถ
D
ามว่าตอน
E
นี้  ฝั
C#m
นดีไหมทุ
F#m
กคืน ทุก
Bm
วัน ความรักยังดีหรือเป
E
ล่า

ปิดเหตุ
Asus2
ผล  จริง
E
จริงที่
F#m
ซ่อนอยู่
E
ให้เธอ
D
รู้ว่าแค่คิ
E
ดถึงเธอ
Asus2
เพื่อนเก่า
A7
 

จากน้ำเ
D
สียง ของเธ
E
อทุกคำ
C#m
ฟ้องว่าหมดแล้ว
F#m
ความเป็นเรา ไม่
Bm
จำไม่มีเ
C#m
รื่องรา
D
วใดใดเก็บ
E
ไว้


แต่ฉันไม่เคย
A
ลืม ไ
C#7
ม่เคยจะลืม
F#m
หน้าเธอ
E
ไม่มีวันไ
D
หนที่ฉันไม่เพ้อ ตั้งแต่เ
E
ธอทิ้งฉันไป

ภาพเ
D
ก่าที่เรารักกั
E
น มันไม่
C#m
อาจจะหลอมละ
F#m
ลาย

E
วาม
D
รักเธอยังตกใน หัวใ
E
จของฉัน มันยังรักเ
A
ธอ


เก็บควา
Asus2
มลับ  ในใ
E
จให้ลั
F#m
บอยู่ 
E
กลัวเธอ
D
รู้ จะไม่รั
E
บสายกันเห
Asus2
มือนเก่า
A7
 

แค่ได้โ
D
ทร ทักท
E
ายเธอบ้าง
C#m
ยังได้บอกคิด
F#m
ถึงเบาเบา ให้
Bm
พอได้ลืม
C#m
เรื่องรา
D
วที่ยังเก็บไ
E
ว้


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D E / C#m F#m E / D / E / E /


ก็ฉันไม่เคย
Asus2
ลืม  ไม่เค
E
ยจะลืมห
F#m
น้าเธอ
A
 ไ
Bm
ม่มี  
C#m
 วัน  ไ
D
หนที่ฉันไม่เพ้อ ตั้งแต่เ
E
ธอทิ้งฉันไป

ภาพเ
D
ก่าที่เรารักกั
E
น มันไม่
C#m
อาจจะหลอมละ
F#m
ลาย

E
วาม
D
รักเธอยังตกใน หัวใ
E
จของฉัน มันยังรักเ
A
ธอ


ดนตรี : / A C#7 / F#m E /


ความหลั
D
งมันยังตกใน ให้น
E
านแค่ไหน หัวใจก็รั
Asus2
กเธอ

ผลงานเพลง โดย ไอน้ำ

ฟังเพลง mp3 ตกใน