คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตัวปลอม – ไฮดรา เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัวปลอม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตัวปลอม – ไฮดรา

ดนตรี : / F / Am / Dm / Am / Gm / Gm / C / C /


Gm
เปลี่ยนแปลงตัวเ
C
องให้เป็นเหมือนเ
F
ขา 
C
 
Dm
 
Gm
ไอ้ตัวจริงเ
C
รามันไม่เข้า
F
ที

Gm
ต้องเป็นตัวป
C
ลอม ต้องยอมโดนย้
F
อมตัว
C
จริงที่
Dm
มี   
C
 
Gm
หากเธอว่าดีก็ดีเชื่อเ
C
ธอ

แต่บาง
Bbmaj7
ครั้งน้อยเนื้อต่ำใจ อยากกลับ
Am
ไปเป็นคนเหมือนเก่า อยากจะ
Bbmaj7
ฝืนเพื่อเขา แต่
Gm
เราไม่เคยสุขใ
C


จะยอมทำตา
F
มตัวเธอทั้
Am
งทั้งที่ใจ ก็อ
Dm
ยากเป็นตัวฉัน
Am
เองไง ดู
Gm
โทรมเล็กน้อยหัวใจ ไม่เปลี่ยนแ
C
ปลง

แต่เธอไม่เค
F
ยจะแคร์ว่าแ
Am
ท้แท้ข้างใน เหนื่อยห
Dm
น่ายเต็มทนทุ
Am
กทีไป

เธอ
Gm
เคยรู้ไหมใจจ
C
ริง สิ่งที่สำ
Fsus4
คัญ   
F
 


ดนตรี : / F / Am / Dm / Am / Gm / Gm / C / C /


Gm
ผ่านมาเนิ่นน
C
านฉันยังสง
F
สัย 
C
 
Dm
 
Gm
เกิดมีวันใ
C
ดใจหมดเรี่ยวแ
F
รง

Gm
ที่เคยยอม
C
ทนที่เคยสับส
F
นมัน
C
มีเส้นแ
Dm
ดง  
C
 
Gm
บทเรียนคงแพงหากเกินเส้นไ
C

อยากให้
Bbmaj7
รักรักฉันข้างใน สิ่งนอก
Am
กายมองไปแค่ผ่าน อยากให้
Bbmaj7
รักนั้นหวาน บอก
Gm
กันก็ยังไม่ส
C
าย


** 
ก็เกมที่เ
F
ธอเป็นคนคิด
Am
ค้นให้ทำ ผิด
Dm
ถูกยังไงชี้
Am
นิ้วนำ เธอ
Gm
ลองถามฉันสักคำ ไม่เคย
C
มี

อยากหลบไปเ
F
ลยบางทีทุก
Am
ครั้งที่เจอ ปรับเป
Dm
ลี่ยนไปตามสั
Am
งคมเธอ

Gm
เวลาชะเง้อตามเธ
C
อ เหนื่อยจน
Fsus4
ท้อใจ  
F
 


( ซ้ำ * , ** )

ผลงานเพลง ของ ไฮดรา

ฟังเพลง online ตัวปลอม