คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จ้าวสมุทร – 2002 ราตรี รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จ้าวสมุทร

จ้าวสมุทร – 2002 ราตรี

บังเอิญ ก็ไม่ร้อน
บังอร ก็ไม่ค้อน
ใครนอน ก็ไม่ร้อน เย็นสบาย
บังเอิญ เมื่อไม่ร้อน
บังอร ก็ไม่ร้าย
ใครงอน ก็ทนไหว ก็ไม่ค้อน
.มหัศจรรย์ ถ้าฝันเป็นจริง
มันคงเข้าที ดีดี๊ดี
จะขี่ม้าน้ำ ไม่ต้องรอรี
กระดี่ได้น้ำ แหละทีนี้
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
บังเอิญ ก็เดินยิ้ม
บังอร ก็นอนยิ้ม
เจอใคร หน้าก็เยิ้ม ตาก็วาว
โลมา ก็มาแย้ม
ปลาวาฬ ก็มาเย้า
ปลาดาว ไม่มีย้วย มีแต่ยิ้ม
.มหัศจรรย์ ถ้าฝันเป็นจริง
มันคงเข้าที ดีดี๊ดี
จะขี่ม้าน้ำ ไม่ต้องรอรี
กระดี่ได้น้ำ แหละทีนี้
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน
.จะเสกคาถา เย็นเย็น
ถ้าได้เป็นจ้าวสมุทร
ถ้าหากใครร้อนอยู่ ก็ให้หยุด
ให้หายโซเซ
จะเสกคาถา ดีดี
ถ้าได้เป็นจ้าวทะเล
จะมีแต่เสียงเฮ แต่เสียงเฮ
ให้น้ำสะเทือน

รวมผลงานเพลง นักร้อง 2002 ราตรี

ฟังเพลง จ้าวสมุทร