เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย – AB normal คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย – AB normal

ดนตรี : / D / Em / A / G /


คว
D
ามสัมพันธ์ ที่เกิดในวันที่ผ่าน
G
ทำให้ใจฉันเปลี่ยนความคิดในวันวาน

ว่า
Em
จะไม่รัก ว่าจะไม่คิด ทุกอย่
A
างก็เปลี่ยน
Bm
ผัน กลายเป็น
Em
ฉันรักเ
A
ธอทั้งใ
D


จาก
Bm
ที่ขอดูแลก็พอ ขอแค่
Asus2
ใกล้เธอมากกว่าใคร ในวั
Em
นนี้ไม่พอกั
Asus2
บใจ  ที่ต้
Dmaj7
องการ

จากที่
G
ขอดูแลแต่ตัว อยากเอาหัว
F#m
ใจเธอฝากที่
Bm
ฉัน เธอ
Em
นั้นจะให้กั
G
น ได้ไ
A
หม


จะขอยืนอยู่ตรง
G
นี้ ตราบที่ฉัน
Gm
หายใจ จะขอยืนอยู่ต
F#m
รงนี้ ดูแลเธอเ
Bm
รื่อยไป

ไม่ให้เธอ
Em
มีน้ำตา ไม่ว่าปัญ
Asus2
หาเข้ามาเท่าไห
D
ร่

จะรักเธออยู่ตรง
G
นี้ ตราบที่ฉัน
Gm
หายใจ ชีวิตฉันต่อจา
F#m
กนี้ ไม่อาจจะ
Bm
รักใคร

ได้โปรดให้
Em
ฉันดูแล จะอยู่ต
Asus2
รงนี้จนวันสุดท้
D
าย


ชีวิ
D
ตเรา ที่ผ่านอะไรด้วยกัน ค
G
วามคุ้นเคย มันเกิดในหัวใจทุกวัน

เธอ
Em
อาจไม่รู้ เธออาจไม่คิด ทุก
A
สิ่งในวั
Bm
นนั้น สั่งให้
Em
ฉันรักเ
A
ธอทั้งใ
D


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dsus2 / Em / A / G /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Dsus2 / Em / A / G /

รวมผลงานเพลง โดย AB normal

ฟังเพลง online จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย