เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะ…กับเธออีก – AB Normal เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะ…กับเธออีก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะ…กับเธออีก – AB Normal

ดนตรี : / Asus2 C#m7 / G E / ( 2 ครั้ง )


Asus2
อภัยให้กัน
C#m7
ได้ไหม 
G
ในสิ่งที่พ
E
ลั้งพลาดไป
Asus2
 ก็อยู่คนเ
C#m7
ดียวมานาน
G
ไม่ค่อยได้ค
E
บใคร


เล
Bm7
ยโง่ในสิ่งที่
C#m7
ควรฉลาด
Bm7
พลาดในสิ่งที่
C#m7
ควรต้องรู้
Bm7
ทำในสิ่งที่
C#m7
เธอนั้นดูว่า
D
บ้าบ
C#m7
อ แต่ต่อจา
Bm7
กนี้ จากนี้


** 
จะไม่
Asus2
โง่อีก จะไม่พ
D
ลั้งไปทำอะไรให้ใจเธอเ
C#m7
ป็นแผล

จะไม่เ
F#m
ผลอทำตัวให้เธ
E
อรู้สึก
Bm7
แย่แย่ 
C#m7
  จาก
D
นี้สัญ
E
ญา

ว่าจะไม่
Asus2
บ้าอีก จะขอพ
D
ลิกตัวเองที่เคย เป็นคนไม่
C#m7
เอาไหน

ให้ส
F#m
มเป็นคนที่เ
E
ธอฝากวาง
Bm7
หัวใจ  
C#m7
  จะรัก
D
เธอให้
Dm
ดี กว่าที่แล้วมา


ดนตรี : / Ausus2 C#m7 / G E /


Asus2
อะไรที่ดู
C#m7
แข็งแข็ง 
G
จะเปลี่ยนแปล
E
งให้มันอ่อน
Asus2
แต่ก่อนตอน
C#m7
ทำอะไร
G
ไม่เคยต้องแ
E
คร์ใคร


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A Bm / C#m D / A Bm / C#m D / E / E /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A /

ศิลปิน นักร้อง AB Normal

ฟังเพลง ยูทูป จะ…กับเธออีก