เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ (คิดในใจ) – AB Normal เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ (คิดในใจ)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักเธอ (คิดในใจ) – AB Normal

ดนตรี : / E G#m / C#m B / A B / E / ( 2 ครั้ง )


E
แค่หันมา
G#m
เจอกับเธ
C#m
อ ก็ปิ๊งทั
G#m
นทีที่เจ
A
อ บอก
G#m
ใจว่าใช่เ
A
ลย อย่าง
B
นี้

E
แต่เพราะเธ
G#m
อมากับใ
C#m
คร ก็รู้ว่
G#m
ามันคงไ
A
ม่ดี ถ้า
G#m
ใจเราจะคิ
A
ดขนาดนั้
B


A
แต่เธ
G#m
อสวยไป
C#m
หน่อย จ
G#m
ะห้ามตัวเองอย่า
F#m
งไร ก็ไม่
E
ไหว

 
แอบ
A
มองดูเธอด้วย
G#m
ความเสี
C#m
ยดาย  
G#m
ฝืนหัวใจเอา
F#m
ไว้ยังไง แต่เสี
B
ยงใจ ก็ยังยืนยัน


** 
E
 โวะ
G#m
โอะ โวะ
C#m
โฮ้ โวะ
G#m
โอ โวะ 
A
โอ้  
B
ฉันนั้นรักเ
E
ธอ

E
 โวะ
G#m
โอะ โวะ
C#m
โฮ้ โวะ
G#m
โอ โวะ 
A
โอ้  
B
ได้ยินไหมเธอ


ดนตรี : / E / A /


E
ผิดไหมถ้
G#m
าคอยสบ
C#m
ตา ส่งยิ้มเมื่
G#m
อเธอหัน
A
มา ไม่
G#m
ดีเลยถ้าไ
A
ด้แต่มอ
B

E
สวรรค์ให้เ
G#m
ราพบกัน 
C#m
 แต่แล้วให้เ
G#m
ธอโดนจับ
A
จอง ทำ
G#m
ไมต้องใจร้
A
าย กันอย่าง
B
นั้น


( ซ้ำ * , ** )


G#m
รู้ฉันรู้ไม่มีสิทธิ์
C#m
พูดไป  
A
คิดในใ
B
จแล้วกัน


ดนตรี : / E G#m / C#m B / A B / E / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ ** )


E
 โวะ
G#m
โอะ โวะ
C#m
โฮ้ โวะ
G#m
โอ โวะ 
A
โอ้  
B
ฉันนั้นรักเ
E
ธอ

E
 โวะ
G#m
โอะ โวะ
C#m
โฮ้ โวะ
G#m
โอ โวะ 
A
โอ้  
B
มีคนรักเ
E
ธอ


G#m
รักครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์
C#m
พูดไป  
A
คิดในใ
B
จก็พ
A
อ    
G#m
         
F#m
 คิดในใ
B
จก็แล้ว
E
กัน

รวมผลงานเพลง ของ AB Normal

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันรักเธอ (คิดในใจ)