คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตัวประกอบ – AB Normal เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัวประกอบ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตัวประกอบ – AB Normal

 
หลงใหลได้ปลื้มจนลื
F#m
มตัว   
E
หน้ามืดตามัวเพราะคำห
A
วาน  
C#7
 

 
ก็คิ
F#m
ด ว่าเธอให้
D
ความสำคัญ ก็
Bm
ฝัน ก็เพ้อไปมากม
E
าย  
Esus4
           
E
 

 
แล้วเขาคนนั้นก็กลั
F#m
บมา   
E
เวลาของฉันก็หมด
A
ไป  
C#7
 

 
ได้เ
F#m
ห็นตำตาว่าเ
D
ธอนั้นมีใจ ให้กับ
Bm
เขา ไม่ใช่ฉั
E
น    
Esus4
           
E
 


 
ไม่จำเป็นแ
A
ล้วตั้งแต่วั
C#m
นนี้ เมื่อคนคน
Bm
นี้ไม่เป็นที่ต้อง
E
การ

 
หมดหน้าที่แ
A
ล้ว ตัวประกอบอย่า
C#m
งฉัน เมื่อเขากลับมา
Bm
รักกัน  
D
     
E
ฉันก็ไม่จำเ
F#m
ป็น


 
แล้วเขาก็รับเธอกลั
F#m
บไป   
E
ทิ้งฉันไว้ในความเงียบเห
A
งา   
C#7
 

 
ได้
F#m
รักกับเธอแค่เ
D
พียงชั่วคราว แต่ความปวด
Bm
ร้าวในใจไม่เคยจ
E
าง   
Esus4
           
E
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m / A E / ( 8 ครั้ง )


 
ไม่จำเป็นแ
A
ล้วตั้งแต่วั
C#m
นนี้ เมื่อคนคน
Bm
นี้ไม่เป็นที่ต้อง
E
การ

 
หมดหน้าที่แ
A
ล้ว ตัวประกอบอย่า
C#m
งฉัน เมื่อเขากลับมา
Bm
รักกัน  
D
     
E
 

 
ฉันก็ ไม่จำเป็นแ
A
ล้วตั้งแต่วั
C#m
นนี้ เมื่อคนคน
Bm
นี้ไม่เป็นที่ต้อง
E
การ

 
หมดหน้าที่แ
A
ล้ว ตัวประกอบอย่า
C#m
งฉัน เมื่อเขากลับมา
Bm
รักกัน  
D
     
E
ฉันก็ไม่จำเ

F#m
        
A
    ฉั
E
นก็ตายทั้
F#m
งเป็น  
A
     
E
 


ดนตรี : / F#m / A E /

รวมผลงานเพลง โดย AB Normal

ฟังเพลง สบายๆ ตัวประกอบ