คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ต้องการใครบ้างไหม – AB Normal รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ต้องการใครบ้างไหม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ต้องการใครบ้างไหม – AB Normal

ดนตรี : / G / Em7 / Cadd9 / Dadd9 /


G
นัยตาเธอมองเหม่อ
Em7
 ไปในความว่างเปล่า
G
 ใครทำให้เธอเศร้า 
Dadd9
เสียใจ

G
นัยตาที่ชุ่มฉ่ำ ด้ว
Cadd9
ยน้ำตา    
G
ช้ำเพราะเขา ใช่ไ
D
หม

Em7
วันที่ฟ้ามันดูมืดมน
D
 วันที่ฝนเปียกปอนหัวใจ
C
 วันที่คำว่ารักมันทำร้ายเธอ


** 
 
ต้องการใครบ้า
Em7
งไหม ที่พร้อมจะรับ
C
รู้ จะรั
Em7
บรู้ ในทุกทุกเรื่อ
C
งราว

 
จะรับ
Bm
ฟัง ทุกอย่
C
าง อยู่เคียงข้า
Bm
งเธอสักคน ใครสักคน ที่เข้า
D
ใจ

 
ต้องการใครบ้างไ
Em7
หม ฉันอยู่ตร
C
งนี้ อยู่ตร
Em7
งนี้ วันที่เธอร้า
C
วราน

 
ไม่เหลือ
Bm
ใคร ให้คนคน
Em
นี้   ที่เค
D
ยรักกั
C
น เป็นคนซับน้ำตา


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em / Cadd9 / Em / Cadd9 / Bm / Em D / C / C /


 
ต้องการใครบ้า
Em7
งไหม ที่พร้อมจะรับ
C
รู้ จะรั
Em7
บรู้ ในทุกทุกเรื่อ
C
งราว

 
จะรับ
Bm
ฟัง ทุกอย่
C
าง อยู่เคียงข้า
Bm
งเธอสักคน ใครสักคน ที่เข้า
D
ใจ

 
ต้องการใครบ้างไ
Em7
หม ฉันอยู่ตร
C
งนี้ อยู่ตร
Em7
งนี้ วันที่เธอร้า
C
วราน

 
ไม่เหลือ
Bm
ใคร นอกจากคน
Em
นี้   ที่ยั
D
งรักเธ
C
อ ต้องการฉันหรือเปล่า

ศิลปิน นักร้อง AB Normal

ฟังเพลง ออนไลน์ ต้องการใครบ้างไหม