เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ – Am Fine เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตรงไหนของหัวใจเธอ – Am Fine

ดนตรี : / Bm G / A / Bm G / A / Bm G / Bm G /


Bm
เหมือนจะรู้แต่ไ
G
ม่รู้ไม่
A
รู้จริงจริงคน
D
ดี  
Bm
ที่เราคบอยู่ต
G
อนนี้เ
A
ธอจริงจังแค่ไ
D
หน

ทุกค
Em
รั้งที่เดินจับ
F#
มือ ฐ
Bm
านะเราคื
A
ออะไ
G
ร คน
Em
รักใช่ไหม ห
G
รือแค่เพื่อนคน
A
นึง

Bm
ถามว่ายิ้มให้ใ
G
ครนะ ก็ห
A
าว่าฉันก้าวก่า
D
ย  
Bm
ฉันแค่ถามจะไ
G
ปไหน เ
A
ธอก็บอกห้ามหึ
D

วัน
Em
นี้ยังคุยด้วย
F#
ดี พรุ่ง
Bm
นี้เธอเ
A
ป็นอย่าง
G
นึง เ
Em
ป็นอย่างนั้น
G
ฉันก็เลยคาใ
A


แค่อยาก
G
รู้ว่าฉันเป็นใ
A
คร อยู่ตรง
F#m
ไหนของหัวใจ
Bm
เธอ  
A
 ให้อ
G
ยู่ใช่ไหม
A
หรือให้ไปดีก
D
ว่า 
C
 

D
ให้เป็น
G
คนครึ่งครึ่งกลาง
A
กลาง แก้อ
F#m
ารมณ์อ้างว้างแค่
Bm
บางเวลา
A
 รึ เ
Em
ปล่า

F#m
   ห
G
รือแค่เหงา
A
ฉันไม่เข้าใจเ
Bm
ธอ


Bm
เหมือนจะลึกแต่ไ
G
ม่ซึ้ง
A
ฉันไม่ค่อยแน่
D
ใจ 
Bm
หรือที่แท้แค่อ่
G
อนไหว เ
A
ธอไม่ได้รัก
D
ฉัน

ลอง
Em
ถามหัวใจได้ไ
F#
หม  รู้
Bm
แล้วให้ช่
A
วยบอก
G
ฉัน  เ
Em
รื่องอย่างนั้น
G
ฉันไม่อยากคาใ
A


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm G / A / Bm G / A / A / A B /


แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไ
G#m
หนของหัวใจ
C#m
เธอ  
B
 ให้อ
A
ยู่ใช่ไหม
B
หรือให้ไปดีก
E
ว่า 
Eb
 
D
 

E
ให้เป็น
A
คนครึ่งครึ่งกลาง
B
กลาง แก้อ
G#m
ารมณ์อ้างว้างแค่
C#m
บางเวลา
B
 ใช่
F#m
ไหม

G#m
   ห
A
รือแค่เหงา
B
ฉันไม่เข้าใจเ
E
ธอ หรือแค่เหงา พูดให้เข้าใจที

ผลงานเพลง โดย Am Fine

ฟังเพลงใหม่ ตรงไหนของหัวใจเธอ