เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ช่อมะกอก – Greasy Cafe เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ช่อมะกอก

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ช่อมะกอก – Greasy Cafe

ดนตรี : / Gm / Gm / F / F / ( 2 ครั้ง )


 
เราต่างวิ่งหนีจากบาง
Gm
สิ่ง ที่เหมือนเช่นเงาของ
F
เรา

 
จุดหมายโง่เขลาที่ยิ่ง
Gm
ใหญ่ ผิดหวังต้องเป็นได้เหมือน
F
ใคร


 
ต่างก็
Gm
ไป ต่างก็ไป ต่างก็ไป ยอม
D7
ทิ้งตัวตนวิ่ง
Gm
ตามไป


ดนตรี : / Gm / Gm / Gm / Gm / F / F / F / F / ( 2 ครั้ง )


 
แผ่นดินดินฟ้าที่ยืน
Gm
อยู่ ที่ท่วมเรื่องเกินเข้า
F
ใจ

 
มากมายสิ่งลวงที่เป็น
Gm
ไป ด้วยหวังจะเทียมเท่า
F
ใคร


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Gm / Gm / Gm / Gm / F / F / F / F / ( 3 ครั้ง )


 
สุดท้ายตัวเรานั้นเป็น
Gm
ไป     
F
สุดท้ายตัวเรานั้นเป็น
Gm
ใคร

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง Greasy Cafe

ฟังเพลงใหม่ ช่อมะกอก