คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉัน VS ซาตาน – Hang Man คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉัน VS ซาตาน

ฉัน VS ซาตาน – Hang Man

ดนตรี..4..Bars……..
…2…3…4
อย่ายอมอย่าปล่อยเขาไป
เขามาเหยียบย่ำหัวใจ
จงจำสิ่งที่เขาทำไว้
เสียงร้องมาจากข้างใน
เสียงมารที่คอยเผาใจ
มันคอยเฝ้าคอยครอบงำฉัน
แต่ฉันไม่ฟังถ้อยคำ
ที่ต่ำช้า ต่ำทราม
ปล่อยให้ผลกรรมที่ทำ
ท่วมปากเธอดีกว่า
จะลวงหลอก ก็ไม่เป็นไร
โกหก ก็ไม่เป็นไร
ปรักปรำ ฉันก็ทำใจ
จดจำ แล้วทนเอาไว้
หลอกแทง ก็ไม่เป็นไร
เอาหอกแทง ก็ไม่เป็นไร
ความชั่ว เป็นฟืนของไฟ
ฉันกลัว จึงทนเอาไว้
จะลวงหลอก ก็ไม่เป็นไร
โกหก ก็ไม่เป็นไร
ปรักปรำ ฉันก็ทำใจ
จดจำ แล้วทนเอาไว้
หลอกแทง ก็ไม่เป็นไร
เอาหอกแทง ก็ไม่เป็นไร
ความชั่ว เป็นฟืนของไฟ
ฉันกลัว จึงทนเอาไว้
อยากลืมแต่ลืมไม่ลง
เจ็บเกินแล้วใยต้องทน
เขาทำเราเกินจะทำใจ
ร้อนใจจนสั่นทั้งตัว
เริ่มรั่วเมื่อใจเต้นรัว
ฉันกลัวจะทำให้เธอ
ต้องตายแล้วจากไป
แต่ฉันไม่ฟังถ้อยคำ
ที่ต่ำช้า ต่ำทราม
ปล่อยให้ผลกรรมที่ทำ
ท่วมปากเธอดีกว่า
จะลวงหลอก ก็ไม่เป็นไร
โกหก ก็ไม่เป็นไร
ปรักปรำ ฉันก็ทำใจ
จดจำ แล้วทนเอาไว้
หลอกแทง ก็ไม่เป็นไร
เอาหอกแทง ก็ไม่เป็นไร
ความชั่ว เป็นฟืนของไฟ
ฉันกลัว จึงทนเอาไว้
จะลวงหลอก ก็ไม่เป็นไร
โกหก ก็ไม่เป็นไร
ปรักปรำ ฉันก็ทำใจ
จดจำ แล้วทนเอาไว้
หลอกแทง ก็ไม่เป็นไร
เอาหอกแทง ก็ไม่เป็นไร
ความชั่ว เป็นฟืนของไฟ
ฉันกลัว จึงทนเอาไว้

ผลงานเพลง ของ Hang Man

ฟังเพลง mp3 ฉัน VS ซาตาน