เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดั่งฝันฉันใด – Klear เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดั่งฝันฉันใด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดั่งฝันฉันใด – Klear

 
ฟ้าดลบันดาลให้เรามา
F#m
พบ     
E
เวทมนต์ฉันใดถึงได้มาเ
D
จอ

 
หรือโชคชะตาได้ขีดเอา
F#m
ไว้     
E
ให้มอบหัวใจรักมั่นเพี
D
ยงเธอ


 
อาจเป็น
Asus2
เธอ อาจเป็นเธอหรือเปล่า
Dsus2
 เธอคนนั้น ที่ทั้งชีวิตเคยเฝ้ารอ

Asus2
อาจเป็นฝัน อาจเป็นเพียงภาพเบลอ
Dsus2
 แล้วความฝัน ก็พลันสะท้อนเป็นเรื่องจริง


F#m
ข้ามผ่าน เ
E
ส้นทางจากฝั
Dsus2
น จนฉันได้มาพบเธอ

F#m
สายลม พั
E
ดพาความ
Dsus2
หวัง มาสู่ฉั
E
น ในวันนี้


A
สุดฟ้าจะไกลสักเท่าไหร่ ก็ได้มาพบกัน 
D
สุดท้ายต้องแลกด้วยอะไร ฉันยอมทุกอย่าง

F#m
จะทำเพื่อเธอตลอดไป 
E
จนสุดลมหายใจ 
D
แค่มีเธออยู่กับฉัน แค่นั้น


Asus2
เธอกับฉัน แตกต่างกันเท่าไ
Dsus2
หร่ ใจของฉัน ก็ยังคงพร้อมจะก้าวไป

Asus2
เรื่องวันนั้น เปลี่ยนชีวิตฉันใ
Dsus2
หม่ ภาพความฝัน ละลายเลือนหายเป็นเรื่องจริง


( ซ้ำ * )


A
สุดฟ้าจะไกลสักเท่าไหร่ ก็ได้มาพบกัน 
D
สุดท้ายต้องแลกด้วยอะไร ฉันยอมทุกอย่าง

F#m
จะทำเพื่อเธอตลอดไป 
E
จนสุดลมหายใจ 
D
แค่มีเธออยู่กับฉัน ก็ไม่ต้องการใครอีกแล้ว

A
     
D
คงไม่ต้องการใครอีก
A
แล้ว
D
 


 
พัดพาให้เ
F#m
จอ พบพานกับเ
E
ธอ ( 
D
ดวงชะตานำพาให้เราพบเจอ )

 
พัดพาให้
F#m
เจอ พบพานกับเ
E
ธอ ( 
D
ดลบันดาลทันใดให้ฉันรักเธอ )

 
ชาตินี้ชาติใดให้เ
E
ธอเท่า
Asus2
นั้น สาบานนิรันดร์รักไว้
Dsus2
ชั่วกาล

 
แม้นชีพมลายไม่อาจเปลี่
Asus2
ยนผัน มอบดวงฤทัยรักมั่น
Dsus2
เพียงเธอ

 
อาจเป็น
Asus2
เธอ อาจเป็นเธอหรือ
Dsus2
เปล่า ราวกับฝัน ที่พลันสะท้อนเป็นเรื่อง
Amaj7
จริง

ศิลปิน นักร้อง Klear

ฟังเพลง ออนไลน์ ดั่งฝันฉันใด