เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่ตัวปลอม – Mos-Kat เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่ตัวปลอม

ฉันไม่ใช่ตัวปลอม – Mos-Kat

ดนตรี..6..Bars..4…5…6
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
คิดหรือว่าฉันจะชอบ
สิ่งที่เธอกำลังวกวน
คิดหรือว่าฉันจะสน
เรื่องที่เธอมีใจให้เขา
คิดหรือว่าฉันจะชวด
บอกได้เลยไม่ต้องเดา
คิดหรือว่าฉันจะเศร้า
ฉันไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้ว
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
คิดหรือว่าเขาจะใช่
จะใช่คนที่เธอต้องการ
คิดหรือว่าเขาจะมั่น
และมีใจให้เธอเรื่อยไป
คิดหรือว่าเขาจะไม่ชิ่ง
บอกได้เลยให้เตรียมหัวใจ
คิดหรือว่าเขาจะง่าย
เขาไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้ว
เธอก็น่าจะรู้ ว่าใครที่รักเธอจริง
เธอไม่ควรแอบอิง
กับเขาให้มากอย่างนั้น
เธอก็น่าจะซึ้ง ว่าใครรักเธอมานาน
มันคงมีแต่ฉัน ที่ยอมให้เป็นเจ้าของ
ฉันไม่ใช่ตัวปลอม
บอกเลยฉันไม่ใช่ตัวปลอม
ฉันว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมเป็นตัวสำรอง
ฉันไม่ใช่ตัวปลอมอยู่กับฉันน้ำตาไม่นอง
เธอแค่หันมามอง
ก็จะรู้ว่าฉันตัวจริงนะเธอ
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
คิดหรือว่าเขาจะใช่
จะใช่คนที่เธอต้องการ
คิดหรือว่าเขาจะมั่น
และมีใจให้เธอเรื่อยไป
คิดหรือว่าเขาจะไม่ชิ่ง
บอกได้เลยให้เตรียมหัวใจ
คิดหรือว่าเขาจะง่าย
เขาไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้ว
เธอก็น่าจะรู้ ว่าใครที่รักเธอจริง
เธอไม่ควรแอบอิง
กับเขาให้มากอย่างนั้น
เธอก็น่าจะซึ้ง ว่าใครรักเธอมานาน
มันคงมีแต่ฉัน ที่ยอมให้เป็นเจ้าของ
ฉันไม่ใช่ตัวปลอม
บอกเลยฉันไม่ใช่ตัวปลอม
ฉันว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมเป็นตัวสำรอง
ฉันไม่ใช่ตัวปลอมอยู่กับฉันน้ำตาไม่นอง
เธอแค่หันมามอง
ก็จะรู้ว่าฉันตัวจริงนะเธอ
ดนตรี..10..Bars..8…9…10
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
เธอก็น่าจะรู้ ว่าใครที่รักเธอจริง
เธอไม่ควรแอบอิง
กับเขาให้มากอย่างนั้น
เธอก็น่าจะซึ้ง ว่าใครรักเธอมานาน
มันคงมีแต่ฉัน ที่ยอมให้เป็นเจ้าของ
ฉันไม่ใช่ตัวปลอม
บอกเลยฉันไม่ใช่ตัวปลอม
ฉันว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมเป็นตัวสำรอง
ฉันไม่ใช่ตัวปลอมอยู่กับฉันน้ำตาไม่นอง
เธอแค่หันมามอง
ก็จะรู้ว่าฉันตัวจริง
ฉันไม่ใช่ตัวปลอม
บอกเลยฉันไม่ใช่ตัวปลอม
ฉันว่าฉันไม่ยอมไม่ยอมเป็นตัวสำรอง
ฉันไม่ใช่ตัวปลอมอยู่กับฉันน้ำตาไม่นอง
เธอแค่หันมามอง
ก็จะรู้ว่าฉันตัวจริงนะเธอ
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว
ไม่ต้องมามั่ว ไม่ต้องมามั่ว

ผลงานเพลง ของ Mos-Kat

ฟังเพลง สบายๆ ฉันไม่ใช่ตัวปลอม