คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ชา – NOS เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชา – NOS

A
ไม่มีความรู้สึกใ
E
ดอยู่ในใจฉัน
C#m
ไม่หนาวไม่ทรมานมัน
B
ชาในหัวใจ

A
ใครผ่านมาทา
B
งนี้และ
C#m
มี รักแท้
B
ที่เก็บไ
A
ว้ ส่งม
B
าให้ฉัน


ดนตรี : / E / A / E / A B /


A
หัวใจ มันถูกทำร้า
E
ยจนชินและชา
C#m
น้ำตา ก็ไม่มีเห
B
ลือให้มันได้รินไหล

A
ฉันเอง ทนอยู่ตรง
E
นี้โดยไม่มีใคร
C#m
หัวใจ ถ้าไม่ได้ใ
B
ช้นานนานคงหยุดเคลื่อนไหว


A
อยากรั
B
ก อยาก
C#m
มีบางคนให้สวมกอด
A
ได้ยิ
B
นไหม


** 
E
ครบางคนที่มีรักแท้
C#m
ใครบางคนที่จะไม่ทำให้แ
A
ผล ในหัวใจ ต้องเ
B
พิ่มขึ้นมาอีก

E
ครบางคนที่เป็นของฉัน
G#m
รอมานานสักคนที่จะเปลี่ย
C#m
นฉัน

จากนี้ไป ให้ใ
A
จที่ชา กลับมารั
B
กได้อีกครั้ง


ดนตรี : / A B / E / A B /


A
แม้ไกล เธออยู่ที่ไ
E
หนจะไปหาเธอ
C#m
แม้เธอ จะอยู่บนด
B
าวดวงใดที่ปลายฟ้า


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / E / G#m / F#m / B / E / G#m / C#m / D B /


( ซ้ำ * )


E
ครบางคนที่มีรักแท้
C#m
ใครบางคนที่จะไม่ทำให้แ
A
ผล ในหัวใจ ต้องเ
B
พิ่มขึ้นมาอีก

E
ครบางคนที่เป็นของฉัน
G#m
รอมานานสักคนที่จะเปลี่ย
C#m
นฉัน

จากนี้ไป ให้ใ
A
จที่ชา กลับมารั
B
กได้อีก

E
ครสักคนที่มีรักแท้
C#m
ใครสักคนที่จะไม่ทำให้แ
A
ผล ในหัวใจ ต้องเ
B
พิ่มขึ้นมาอีก

E
ครสักคนที่เป็นของฉั
G#m
น ที่จะเปลี่ย
C#m
นฉัน จากนี้ไป ให้ใ
A
จที่ชากลับมารั
B
กได้อีก ค
E
รั้ง

ผลงานเพลง ของ NOS

ฟังเพลง ชา