เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จบ – Out เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จบ

จบ – Out

เริ่มต้นขึ้นมา อย่างซาบซึ้ง
เรื่องความรัก ของเรา
ติดตรึงใจ ฉัน.
รักเหมือนคำตอบ
เป็นความหมาย
ทำให้ฉัน เข้าใจ
เชื่ออยู่อย่าง นั้น.
.คนที่หวัง กลับทำให้เสีย ใจ
คนที่รัก กลับไว้ใจไม่ได้เลย.
.เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าเปลี่ยนใจ ไปเป็นอื่น
ลืมคนเคยรัก ลืมคนๆนี้
ไม่น่า จบแบบนี้.
เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าย่ำยี ศักดิ์ศรีหัวใจ
ไม่มีหน้าพบกับใคร
มันไม่น่าจบแบบนี้ ระหว่างเรา
คงไม่เหลือใครจากวันนี้
จะไม่คิดเชื่อใคร
พอทีกับความรัก
.คนที่หวัง กลับทำให้เสีย ใจ
คนที่รัก กลับไว้ใจไม่ได้เลย.
.เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าเปลี่ยนใจ ไปเป็นอื่น
ลืมคนเคยรัก ลืมคนๆนี้
ไม่น่า จบแบบนี้.
เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าย่ำยี ศักดิ์ศรีหัวใจ
ไม่มีหน้าพบกับใคร
มันไม่น่าจบแบบนี้ ระหว่างเรา
.เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าเปลี่ยนใจ ไปเป็นอื่น
ลืมคนเคยรัก ลืมคนๆนี้
ไม่น่า จบแบบนี้.
เธอไม่น่าเลย
เธอไม่น่าย่ำยี ศักดิ์ศรีหัวใจ
ไม่มีหน้าพบกับใคร
มันไม่น่าจบแบบนี้ ระหว่างเรา

ผลงานเพลง ของ Out

ฟังเพลง จบ