เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จนกว่าฟ้าจะมีเวลา – Peacemaker เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จนกว่าฟ้าจะมีเวลา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จนกว่าฟ้าจะมีเวลา – Peacemaker

ดนตรี : / G / D / Em / D /


G
ใครใครว่าฟ้าให้ค
D
นได้รักกัน
Em
 ก็น่าให้ฉันกับเ
D
ธอได้ชิดใกล้

C
ทำไมล่ะใจที่ใ
Bm
ห้เธอ
Em
ไป ไม่
Am
เคยถึงเธอสัก
D
ที

G
ไม่โทษว่าฟ้าไม่ใ
D
ห้เราได้รักกัน
Em
 ไม่โทษอย่างนั้นเพราะว่า
D
มันไม่ดี

C
คงเพราะว่าฟ้าไม่
Bm
ค่อยจ
Em
ะมี เว
Am
ลาให้เราผูกพั
D


C
แต่จะนานแค่
Bm
ไหน และ
Em
เท่าไหร่ 
Am
ในหัวใจไม่ท้
D


** 
 
จะเก็บใจ
Am
ไว้ เก็บเพื่อรอ
D
 ขอรอ
G
  รอ
D
จนกว่า 
Em
จนกว่าที่
Am
ฟ้า จะมีเวล
D
าให้เรารักกั
G

 
เก็บคำว่า
Am
รัก ที่ฉัน
D
มี ไม่ให้ใ
G
คร ตราบ
D
นานเท่าน
Em
าน ไม่เคยหยุด
Am
หวัง ว่าในสัก
D
วัน จะให้กับเธ
G
อ    
D
 


G
ในความอดทนไม่เ
D
คยลดไป
Em
 ในความตั้งใจไม่เ
D
คยสิ้นสุด

C
ในความห่วงใย ไม่
Bm
เคยจะ
Em
หยุด ใ
Am
นใจที่มีแต่
D
รัก


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / D / G D / Em / ( 2 ครั้ง )/ Am / D / G / G /


( ซ้ำ ** )

ศิลปิน ของ Peacemaker

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง จนกว่าฟ้าจะมีเวลา