เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะร้องเพลง – Peacemaker เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะร้องเพลง

จะร้องเพลง – Peacemaker

ดนตรี..10..Bars
8…9…10
ลมอะไรพัดให้เธอมา
และเหมือนว่าลมมันจะพัดแรง
ดูโทรมดูเหงาและดูเหนื่อย
และคล้าย
ว่าเธอใกล้จะหมดแรง
หยุดเถอะ
อยากให้เธอหยุดพัก
ตรงนี้เย็นไว้ก่อน
ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย
มีอะไรหนักในใจ
ให้เธอทิ้งไปให้หมด
อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน
อยากมีคำหวาน
ไว้คอยปลอบ
แต่ฉันก็รู้ตัวว่าไม่มี
ก็อาจดูเหมือนไม่สำคัญ
ตัวฉันนั้นทำได้แต่แบบนี้
หยุดเถอะ
อยากให้เธอหยุดพัก
ตรงนี้เย็นไว้ก่อน
ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย
มีอะไรหนักในใจ
ให้เธอทิ้งไปให้หมด
อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน
หยุดเถอะ
อยากให้เธอหยุดพัก
ตรงนี้เย็นไว้ก่อน
ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย
มีอะไรหนักในใจ
ให้เธอทิ้งไปให้หมด
อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ

ดนตรี..11..Bars
9…10…11
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
และไม่ต้องอายร้องได้
ไม่ต้องกลัวเสียงดัง
จะร้องเพลง
ให้เธอฟังให้ชื่นใจ
ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป
แล้วสนุกด้วยกัน

รวมผลงานเพลง ของ Peacemaker

ฟังเพลงฟรี จะร้องเพลง