เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันพร้อม – Peacemaker เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันพร้อม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันพร้อม – Peacemaker

ดนตรี : / F / Em A / Dm G / C /


C
ฉันไม่รู้เป็นเ
Em
พราะอะไร อยา
Am
กรู้ทำไม เ
G
ธอถึงลังเล
F
เหมือนลึกลึกเธ
Em
อมีอะไรซ่อน
Dm
ไว้ในใจ
G
 

C
ฉันไม่รู้ว่าเ
Em
ป็นเพราะฉัน
Am
หรือมีใครอีกไห
G
ม  ที่
F
ทำให้เธอต้อง
Em
คิดกังวล
Dm
ไม่กล้าตัดสินใ
Gอยาก
Am
ขอให้คิดให้
Dm
เธอทบทวน และ
G
คิดให้ดีคิดใ
C
ห้นาน
Em
นาน

ขอ
Am
เพียงทำตามหัวใ
D
จเท่านั้น คง
Dm
พอให้ตั
G
ดสินใ
C
จ  
C7
 ** 
คนที่เธอฝั
F
นถึงนั้นเป็นใคร เดือด
Em
ร้อนเธอต้องการใคร

เมื่อ
Dm
เธอเงียบเหงาเดียวด
G
าย เธอคิดถึงใ
C
คร 
G
 

ยิ่งวันที่เ
F
ธอไม่ค่อยสบาย
Em
ที่เธอคิดถึง
A
น่ะมีฉันไห
Dm
ม หากไม่ใช่ฉั
G
นเลย ก็คง
C
จบกัน


C
ขอให้รู้ว่า
Em
ฉันเต็มใจ เต็
Am
มที่ให้เธอไ
G
ด้ทุกทุกอย่าง
F
ขอให้รู้ว่า
Em
ไม่มีใคร ได้
Dm
ครึ่งของเธอ
G
 

C
ขอให้รู้ว่า
Em
ตัวฉันพร้อม
Am
พร้อมเพื่อเธอเส
G
มอ 
F
หากว่าฉันยัง
Em
ไม่ดีพอ ก็อ
Dm
ยากให้เธอพูดม
G


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Dm / G / C Em / Am / D / Dm G / C C7 /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Dm


ดนตรี : / F / Em A / Dm G / C / C /

ศิลปิน นักร้อง Peacemaker

ฟังเพลง ยูทูป ฉันพร้อม