คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุด – Playground เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุด – Playground

ดนตรี : / C / C / F / F / ( 2 ครั้ง )


C
ในการเดินทาง คงไม่
F
มีนักเดินทางคนไ
Dm
หน ที่รู้ว่าวัน
G
ใดคือวันที่สุดท้าย

C
เรามีเวลาที่ยังเห
F
ลือสักเท่าไร ที่จะได้
Dm
ใช้ชีวิตร่วมกันได้อ
G
ยู่กับคนที่เรารัก

แล
Em
ะเธอคนที่ทำให้
Am
นักเดินทางอย่าง
Dm
ฉันพบว่าจุดห
C
มายในชี
G
วิตคืออะ
Am
ไร

ด้วยดินแ
Em
ดนที่เธอสร้างไ
F
ว้ ที่มีชื่อว่าความรั
G


เมื่อชีวิ
C
ตของคนเรามัน
Em
สั้นนัก สิ่งที่
Dm
ฉันพอจะทำ ในช่
G
วงเวลาที่ยังหาย
Em
ใจ

คือการดูแลเธอใ
A
ห้ดีจากนี้ไปเพื่อตอบ
Dm
แทนเรื่องราวดีดีก่อน
G
ที่เวลาของเราจะหมดลง


ดนตรี : / C / C / F / F /


C
ปมด้อยใดใดที่ตัว
F
ฉันนั้นเคยมีอยู่ แต่แ
Dm
ล้วเมื่อพบเธอ เธอ
G
ทำให้ฉันกลับมองข้ามไป

C
จากคนเดิมเดิมที่ไ
F
ม่มีค่าอะไร สุด
Dm
ท้ายเธอก็เปลี่ยนให้
G
ฉันกลับกลายเป็นคนสำคัญ

Em
เธอทำให้ฉันได้
Am
รู้ว่าฉันมี
Dm
ค่ามากกว่า ที่
C
ฉันเคยมองเ
G
ห็นในตัวเ
Am
อง

และวัน
Em
นี้ฉันมีสิ่งนี้
F
ที่มอบไว้แทนความ
G
รัก


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F / G /


แม้
Am
นานแค่ไหนอีกไกลเท่าไร จะ
G
ยืนข้างเธอ
Em
และคอยดูแลเธอคน
A
นี้ด้วยหัวใจ

เพื่อตอบแท
Dm
นเรื่องราวดีดีก่อน
G
ที่เวลาของเรา


ดนตรี : / C / C / F / F /C /

เจ้าของผลงานเพลง ของ Playground

ฟังเพลงฟรี ฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุด