คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ – Room 39 เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันต้องคู่กับเธอ – Room 39

ดนตรี : / G Bm7 / Em7 Dm7 G7 / Cmaj7 Bm7 / Am7 Bm7 Cmaj7 D /


G
ส้อมกะ
Bm7
ช้อน เสื่อกับห
Em7
มอน ตะปูคู่
Dm7
ค้อน โรงห
G7
นังกับป๊อป
Cmaj7
คอร์น

 
น้ำ
Bm7
มันกับเปลวไฟ ลำ
Am7
โพงกับไ
Bm7
มค์ ส่วน
Cmaj7
สมองต้อง
D
คู่กับหัว
G
ใจ

 
ต่างกันแค่ไ
Bm7
หน แต่ถ้าขาดกัน
Em7
ไป คงจะ
Dm7
ไม่ไหว ไปไม่
G7
รอดสัก
Cmaj7
อัน

 
มาเป็นคู่ช่วยกัน
Bm7
อยู่ทุกที 
Am7
ถึงต่าง
Bm7
กันอย่า
Cmaj7
งนี้   แต่เ
D
ป็นคู่กัน


Cmaj7
 ถึงแม้เรานั้นแตกต่าง
Bm7
กันสักเท่าไหร่ แต่
Em7
ก็รู้ลึกลึกข้างในใจเรา
A7
นั้น


** 
G
ฉันต้องคู่กับ
Bm7
เธอ มีเพียงแต่
Em7
เธอ แค่เธอเท่า
Dm7
นั้น     
G7
 

 
ที่คอยเติมสิ่
Cmaj7
งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อ
Bm7
ฉันพลาด ใ
Am7
ห้เราได้เ
Bm7
ดิน ต่อ
Cmaj7
ด้วย      
D
กัน

G
ฉันต้องคู่กับ
Bm7
เธอ ต้องมีแต่
Em7
เธอคู่กันเ
Dm7
สมอ ตล
G7
อดจน
Cmaj7
นิรันดร์ นิ
Bm7
รันดร์ นิรั
A7
นดร์

 
ฉันเกิดมา
Am7
เพื่อคู่เธอเท่า
Bm7
นั้น เพื่อ
Cmaj7
รักแต่เธอเท่านั้
D
น ไม่มี
G
วันเป
Dsus4
ลี่ยน


G
ช้างคู่กับซี
Bm7
ดี รีโมทกับ
Em7
ทีวี ก้านคอคลับกับ
Dm7
โจอี้ คนไ
G7
ทยกับล๊อตเ
Cmaj7
ตอรี่

 
โดนัทกับกา
Bm7
แฟ เพลงฟรีกับ four sh
Am7
ared ประ
Bm7
ตูกับกุญ
Cmaj7
แจ   ช่อง
D
สามกับกาละแ
G
มร์

 
แปลกถ้าต้องแ
Bm7
ยกย้ายกันไป 
Em7
ไม่มันไม่ใช่แยกไม่
Dm7
ได้ไม่สัมพั
G7
นธ์

Cmaj7
แค่คิดนี้มันก็ผิด
Bm7
วิปริต ผมรับประกัน ต้อ
Am7
งอยู่   คู่
Bm7
กัน แบ
Cmaj7
บนี้  hap
D
py ทุกวัน


( ซ้ำ * , ** )


Cmaj7
           
Bm7
 ฉันเกิดมา
Am7
คู่เธอ เพื่อ
Dsus4
คู่กับเธอเท่านั้
D
น    
E
 


A
ฉันต้องคู่กับ
C#m7
เธอ มีเพียงแต่
F#m7
เธอ แค่เธอเท่า
Em7
นั้น    
A7
 

 
ที่คอยเติมสิ่
Dmaj7
งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อ
C#m7
ฉันพลาด ใ
Bm7
ห้เราได้เ
C#m7
ดิน ต่อ
Dmaj7
ด้วย      
E
กัน

A
ฉันต้องคู่กับ
C#m7
เธอ ต้องมีแต่
F#m7
เธอคู่กันเ
Em7
สมอ ตล
A7
อดจน
Dmaj7
นิรันดร์ นิ
C#m7
รันดร์ นิรั
F#m7
นดร์

 
ตลอดจน
Dmaj7
นิรันดร์ นิ
C#m7
รันดร์ นิรั
B7
นดร์

 
ฉันเกิดมา
Bm7
เพื่อคู่เธอเท่า
C#m7
นั้น เพื่อ
Dmaj7
รักแต่เธอเท่านั้
E
น ไม่มี


ดนตรี : / A C#m7 / F#m Em7 A7 / Dmaj7 C#m7 / Bm7 C#m7 Dmaj7 E / ( 2 ครั้ง )


 
ไม่มีวันเ
Asus2
ปลี่ยน

ผลงานเพลง โดย Room 39

ฟังเพลงออนไลน์ ฉันต้องคู่กับเธอ