เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันก็เป็นเหมือนใครคนหนึ่ง – Scrubb เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันก็เป็นเหมือนใครคนหนึ่ง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันก็เป็นเหมือนใครคนหนึ่ง – Scrubb

ดนตรี : / Am G / F Em / Dm Em G / Am /


Am
ท้องฟ้
G
ามันดูเปลี่ยนไป
F
หรือ
Em
มันมีความ
Dm
หมาย ว่า
Em
เริ่มถูก
G
ใครเ
Am
หินห่าง

Am
ทุก ค
G
รั้งที่เราอาจ
F
ลืม คิด
Em
ไปว่านาน
Dm
แล้ว ที่
Em
เราไม่เ
G
คยได้
Am
พักผ่อน


Dm
หยุดเถอะ
Em
เธอได้โ
Am
ปรด  
Dm
สิ่งที่เ
Em
ธอ ได้
Cmaj7
ทำไว้  
Gm
 
C
 

Dm
หนักเกิน
Em
ใครคิด
Am
เข้าใจ ขอเธอ
Dm
หยุดทำ
Em
ร้ายกันเสียที


** 
(
G
โอ เ
C#
ธอ )
Am
ฉันก็คงเป็น
G
เหมือนใครคน
F
หนึ่ง รู้เพียงเหตุ
Em
ผลในบาง
Dm
สิ่ง  
Em
ถามใคร
G
ยังว
Am
นอยู่  
G
 

Am
ฉันก็คงเป็นเ
G
หมือนใครคน
F
หนึ่ง หลงวน
Em
สับสนในบาง
Dm
สิ่ง  
Em
ถามใคร
G
ที่เคย
Am
หลอก


ดนตรี : / Am G / F Em / Dm Em G / Am /


Am
เวิ้ง ว้
G
างในความวุ่น
F
วาย หรือ
Em
มันมีความ
Dm
หมาย ว่า
Em
เราเริ่ม
G
จะ เ
Am
หินห่าง

Am
ทุก ค
G
รั้งที่เราห่างกัน
F
 ทุก
Em
วันกี่คำถาม
Dm
 และ
Em
บางที่ต้
G
องคิ
Am
ดหนัก


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Am / F / F / Am / Am /

ดนตรี : / Am G / F Em / Dm Em G / Am / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ ** , ** )


ดนตรี : / Am G / F Em / Dm Em G / Am /

รวมผลงานเพลง โดย Scrubb

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันก็เป็นเหมือนใครคนหนึ่ง