คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ดึกเเล้ว – Sound Cream รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดึกเเล้ว

ดึกเเล้ว – Sound Cream

A1
Memii ดึกแล้ว ข่มตานอนแต่หัวใจรุ่มเร้า
duek laew kom ta non tae hua jai room rao
(It’s late already, trying to shut my eyes and go to sleep but my
heart is burning)

ออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจ
ork ma yuen ha dao chuay plob jai
(Came out to ask the stars to help sooth me and accompany me)

ดึกแล้ววุ่นใหญ่ใจร้อนรน
duek laew woon yai jai rorn ron
(the later the more heated the heart is)

A2
Lukgal อยู่ไหน อยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหน
yoo nai yak ja roo ton nee ter yoo nai
(Where are you right now? I want to know where you are)

หลับสบายหรือไรช่วยบอกกัน
Lub sabai rer rai chuay bok gun
(Are you fast asleep, please let me know)

เอ่ยถามพระจันทร์บอกฉันที
auy tarm prajun bok chun tee
(Asking the moon to please tell me, give me answers)

Chorus
Lita+Memii+Lukgal เขาคงนอนหลับอยู่ ไม่รู้ไม่สนใจ Kao kong non lub yoo, mai roo mai sonjai
(You must be sleeping, not knowing and without a care)

ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
Chun deaw dai goh krai kittueng ter
(As for me, I’m here all alone, all I can do is think of you)

แค่เพียงเอ่ยความในใจ บอกเธอให้รู้ไป เริ่มยังไงไม่กล้าพอ
Kae peang auy kwam nai jai bok ter hai roo pai, rerm yung ngai mai gla por
(I should just open up and let you know whats in my heart, just tell you straight up… but I don’t even know how to start)

A3
Memii อยากขอ ฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ
yak kor fak duang dao tum hai jai ter roo, wa mee krai fao doo dai tae koi, dai mai warn noi chuay chun tee, chuay bok ter
(May I ask the stars to tell you and let you know, that someone over here is looking out for you and waiting for you, please do me this favor and tell you this)

ผลงานเพลง ของ Sound Cream

ฟังเพลง ดึกเเล้ว