เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ต้นทางสู่เส้นชัย – Syam รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ต้นทางสู่เส้นชัย

ต้นทางสู่เส้นชัย – Syam

ชีวิตคน ต่างคน
ต่างที่ ต่างทาง
ต่างบ้านต่างเมือง ที่เกิด
บางคนก็ไปเกิด ในที่ดีๆ
ชีวิตฉัน ที่เป็น
ก็เป็น อย่างนี้
มีแค่พรประเสริฐ
จากพ่อแม่ที่ช่วย ให้เกิด
พลังใจ
.คนกี่คนปากคนต่างคน
ก็พูด จะกลัวอะไร
แต่ละคนต่างคนต่างใจ
ไม่เหมือนฉันเลย
สักที่สักทาง
แต่ก็มีบางคน
ดูถูกเหยียดหยาม
ศัตรูคือยากำลัง
ผู้ไม่หวังดี
ชอบเสียดสีทิ่มแทงใจ
.จากต้นทาง สู่เส้นชัย
โชคชะตา ลิขิตเอาไว้
ให้ฉัน ก้าวเดิน
ตลอดเส้นทาง
ช่างเหนื่อยเหลือเกิน
โชคชะตา กำหนดให้เดิน
ให้ฉันต้องสู้ต้องทน.
.ยามที่ฉันหวาดกลัว
ยกมือท่วมหัว
นึกถึงผู้เกล้าบังเกิด
ผู้ที่ให้กำเนิด
หล่อเลี้ยงเรามา
ยามที่ฉันอ่อนแอ
ท้อแท้อ่อนล้า
หมดหวังสิ้นกำลังใจ
และถ้าล้มจะลุกขึ้นใหม่
จะหยัดจะยืน
.คนกี่คนปากคนต่างคน
ก็พูด จะกลัวอะไร
แต่ละคนต่างคนต่างใจ
ไม่เหมือนฉันเลย
สักที่สักทาง
แต่ก็มีบางคน
ดูถูกเหยียดหยาม
ศัตรูคือยากำลัง
ผู้ไม่หวังดี
ชอบเสียดสีทิ่มแทงใจ
.จากต้นทาง สู่เส้นชัย
โชคชะตา ลิขิตเอาไว้
ให้ฉัน ก้าวเดิน
ตลอดเส้นทาง
ช่างเหนื่อยเหลือเกิน
โชคชะตา กำหนดให้เดิน
ให้ฉันต้องสู้ต้องทน.
….ดนตรี…..
จากต้นทาง สู่เส้นชัย
โชคชะตา ลิขิตเอาไว้
ให้ฉัน ก้าวเดิน
ตลอดเส้นทาง
ช่างเหนื่อยเหลือเกิน
โชคชะตา กำหนดให้เดิน
ให้ฉันต้องสู้ต้องทน.
โชคชะตาลิขิตให้เดิน
ให้ฉันต้องทุกข์ต้องทน
เหนื่อยเหลือเกินนี่คือชีวิต
รสชาติแห่งความเป็นคน

ศิลปิน นักร้อง Syam

ฟังเพลง ต้นทางสู่เส้นชัย