คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันรักเธอ – Tattoo Colour เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักเธอ – Tattoo Colour

ดนตรี : / E9 /


Amaj7
( สบตาเพียงสัก
C#m7
ครั้ง แค่อยากให้
Bm7
ได้ฟังจะ
E9
บอก 
Amaj7
เธอเป็นเหมือนฉัน
C#m7
ไหม ทุกอย่างใน
Bm7
หัวใจจะบ
E9
อก )


Amaj7
เขียน     
C#m7
  ทุกข้อ
Bm7
ความ  
E9
 ใส่ในของ
Amaj7
ขวัญ      
C#m7
  ไว้แท
Bm7
นใจทุกอย่
E9
าง

 
ส่งใ
F#m7
ห้เธอถึงมือเปิดใจให้รู้สักที
G7
 ฉันนั้นคิดอะไร

 
แค่อยากให้
Dmaj7
ฟัง ทุกทุกถ้อย
C#m7
คำ ฉันต้อง
Cm7
การจะบ
Bm7
อกเธอเอา
E9
ไว้


Amaj7
รู้          
C#m7
    ว่าไม่
Bm7
ง่ายดา
E9
ย แต่เก็บมัน
Amaj7
เอาไว้    
C#m7
      ฉัน
Bm7
ยิ่งทรมา
E9

 
อาจไม่
F#m7
ดีมากพอบอกเธอให้ซึ้งที่สุด
G7
 ฉันต้องพูดออกไป

 
แค่อยากให้
Dmaj7
ฟัง ทุกทุกถ้อยคำ
C#m7
 ฉันต้อง
Cm7
การจะบ
Bm7
อก  ว่า
E9
ฉันรักเธ
Amaj7


Dmaj7
 ที่บอกว่า
E9
รักให้ฟัง ที่
C#m7
ย้ำให้เธอ
F#7
หมดใจ

Dmaj7
ไม่เคยคิด
E9
หวัง ว่าคำตอ
Amaj7
บนั้นจะดีจะ
F#7
ร้ายยังไง

Dmaj7
แต่ใครจะ
E9
รู้ว่าเรานั้นเ
C#m7
หลือเวลาเ
F#7
ท่าไร แค่อยากให้ฟัง

Dmaj7
ทุกทุกถ้อยคำ
C#m
 ฉันต้อง
Cm7
การจะบ
Bm7
อก ว่า
E9
ฉันรักเธอ


** 
Amaj7
(
C#m7
ครั้ง แค่อยากใ
Bm7
ห้ได้ฟัง จะบอก ) ฉั
E9
นรักเธอ

Amaj7
( เธอเป็นเหมือนฉัน
C#m7
ไหม ทุกอย่างที่หั
Bm7
วใจจะบอก ) ก็เธ
E9
อช่างมีคุณค่ากว่าสิ่งไหน

Amaj7
( สบตาเพียงสัก
C#m7
ครั้ง แค่อยากใ
Bm7
ห้ได้ฟัง จะบอก ) เ
E9
ธอช่างดูสวยงามกว่าสิ่งใด

Amaj7
( เธอเป็นเหมือนฉัน
C#m7
ไหม ทุกอย่างที่หั
Bm7
วใจ จะบอก ) ว่า
E9
ฉันรักเธอ


Amaj7
ถ้าเผื่อวันพรุ่งนี้ เกิด
Bm7
เหตุไม่คาดฝัน หากฉันเหยียบ
C#m7
ตีนลูก รมต.

 
แล้วพ่องให้
F#9
คนมาเก็บม่องเท่งไปซะงั้น

Bm7
ถ้าเป็นแบบนั้นวันนี้เธอ
E7
ฟัง ฉันจะบอกกับเธอจะเ
Amaj7
ชื่อว่าลิ้นผู้ชายมักจะป
Bm7
ลิ้นมักจะปล้อน

 
แต่เธอคน
C#m7
นี้โปรดรู้ไว้ ว่าใจของฉั
F#9
นที่คลั่งไคล้ ในตัวของเ
Bm7
ธอ

 
มันหนักมันหนากว่ามั
E7
ธยมนิยมชมชอบพวกกอล์ฟ ไ
Amaj7
มค์

ดนตรี : /  


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Amaj7 /

รวมผลงานเพลง ของ Tattoo Colour

ฟังเพลงฟรี ฉันรักเธอ