เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ซ่อนหา – Tattoo Colour รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซ่อนหา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ซ่อนหา – Tattoo Colour

ดนตรี : / Gmaj7 / Cmaj7 / Gmaj7 / Cmaj7 /


 
เด็ก
Gmaj7
เด็กมีเกมหนึ่ง
Am7
เกม ที่ทุกคน
Cmaj7
ไม่ว่าใคร เรา
Gmaj7
ต่างมีความสุข
Am7
ใจ ได้ซ่อน
Cmaj7
หากันไปกันมา

 
เราปิด
Bm
ตายืนนับถอย
E9
หลังจนครบค่อย
Am7
ลืมตาขึ้นมา
D
 ต่างก็
Bm7
มีมุมลับที่
E9
แอบซ่อนไว้ให้
Am7
เราตามหา
D
 

 
ไป
Gmaj7
หลบอยู่ตรงที่ใด 
Am7
ใจฉันนั้นอยากจะ
Cmaj7
รู้ อยากจะรู้


ดนตรี : / Gmaj7 / Cmaj7 / ( 3 ครั้ง )


 
จน
Gmaj7
วันที่เราเติบ
Am7
โต มันไม่ได้
Cmaj7
ต่างกันไป ถ้า
Gmaj7
อยากจะเจออะ
Am7
ไร ต้องเสาะ
Cmaj7
หาให้ได้มันมา

 
มีสิ่ง
Bm
เดียวที่ฉันนั้น
E9
อยากจะพบทุก
Am7
ช่วงเวลา
D
 ก็คือ
Bm7
ความรักแท้ที่
E9
แอบซ่อนไว้ให้
Am7
เราตามหา
D
 

 
ไป
Gmaj7
หลบอยู่ตรงที่
Am7
ใด ใจฉันนั้น
Cmaj7
อยากจะรู้ 
D
 


 
เฝ้าตาม
Gmaj7
หา   เนิ่น
Cmaj7
นานเท่าไหร่ ผ่านมา
Bm7
นานและไกลแสน
Em7
ไกล หา
Am7
ยังไม่เคยได้เ
D
จอ

 
เฝ้าตาม
Gmaj7
หา   แสน
Cmaj7
นานเท่าไหร่ คำว่า
Bm7
รักข้างในหัว
Em7
ใจ หาย
Am7
ไปไม่เคยได้เ
D
จอ

 
ไป
Gmaj7
หลบอยู่ตรงที่
Am7
ใด ใจฉันนั้น
Cmaj7
อยากจะรู้ 
D
 


ดนตรี : / Gmaj7 / Cmaj7 / ( 4 ครั้ง )


 
เราปิด
Bm7
ตายืนนับถอย
E9
หลังจนครบค่อย
Am7
ลืมตาขึ้นมา
D
 เพื่อจะ
Bm7
เจอรักแท้ที่
E9
แอบซ่อนไว้ที่
Am7
ใดกันนะ 
D
 


 
เฝ้าตาม
Gmaj7
หา   เนิ่น
Cmaj7
นานเท่าไหร่ ผ่านมา
Bm7
นานและไกลแสน
Em7
ไกล หา
Am7
ยังไม่เคยได้เ
D
จอ

 
เฝ้าตาม
Gmaj7
หา   แสน
Cmaj7
นานเท่าไหร่ คำว่า
Bm7
รักข้างในหัว
Em7
ใจ หาย
Am7
ไปไม่เคยได้เ
D
จอ

 
ไม่
Gmaj7
เคยเจอ   
Cmaj7
    อยาก
Gmaj7
จะรู้       
Cmaj7
        ไป
Gmaj7
หลบอยู่ตรงที่
Am7
ใด ใจฉันนั้น
Cmaj7
อยากจะรู้

รวมผลงานเพลง ของ Tattoo Colour

ฟังเพลง mp3 ซ่อนหา