คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทุงยาเล – กรมประชาสัมพันธ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทุงยาเล

ทุงยาเล – กรมประชาสัมพันธ์

..ดนตรี.16.Bars..15..16..
(สร้อย) ทุงยาเล เล้เลเลเล้สุขใจ
.ยามปลื้ม ลืมทุกข์สิ่งใด
.ขับลำนำ ร้องรำกันไป
.ชื่นหทัย หาใดเทียมทัน
ช.แสงจันทร์นั้นเป็นสื่อดลใจ
.ให้เราชิดใกล้
.น้องจงได้เมตตา
ญ.จันทร์ฉาย ส่องมา
เห็น.ใบหน้า
.นวลน้อง ผ่องพราย
.เจ้าชู้ ผู้ชาย
.เอ๊ว หน้าไม่อาย
.ดูรัก ง่ายจริง
.ช.ญ.เอาว่าไซยา บ่าเล
.เอาว่าไซยา บ่าเล
.เลเล้ เลเล เลเล
(สร้อย) ทุงยาเล
.เล้เล เลเล้ สุขใจ
.ยามปลื้ม ลืมทุกข์สิ่งใด
.ขับลำนำร้องรำกันไป
.ชื่นหทัย หาใดเทียมทัน
ช.หวังปองเหมือนเดือนส่องปฐพี
ญ.แต่ดวงรัชนี
.นั้นมีหรี่แรมหาย
ช.แต่รัก ของพี่ชาย
.นั้นไม่คลายแรมหายสิ้นไป
ญ.ยามร้าง ห่างไกล
.น้องหวั่นใจ
.กลัวรักจะร่วงรา
ช.ญ.เอาว่า ไซยา บ่าเล
.เอาว่า ไซยา บ่าเล
.เลเล้ เลเล เลเล
(สร้อย) ทุงยาเล
.เล้เล เลเล้ สุขใจ
.ยามปลื้ม ลืมทุกข์สิ่งใด
.ขับลำนำ ร้องรำกันไป
.ชื่นหทัย หาใดเทียมทัน
ช.ขวัญใจรักพี่ไม่กลับคืน
ญ.หวั่นกลัวรักชื่น
.นั้นจะขื่นภายหลัง.
ช.ไม่คิด จืดจาง

.น้องจงฟัง พี่รักตลอดไป
ญ.กลัวหลง เสน่ห์ใคร
ช.พี่ถอดใจเอาไว้ให้เจ้าเอย
ช.ญ.เอาว่าไซยา บ่าเล
.เอาว่าไซยา บ่าเล
.เลเล้ เลเล เลเล
.ทุงยาเล เล้เลเลเล้ สุขใจ
.ยามปลื้ม ลืมทุกข์สิ่งใด
.ขับลำนำ ร้องรำกันไป
.ชื่นหทัย หาใดเทียมทัน

เจ้าของผลงานเพลง ของ กรมประชาสัมพันธ์

ฟังเพลง ออนไลน์ ทุงยาเล