เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นิปปอน ไอนิอิคุโยะ (Nippon Ainiikuyo) – กอล์ฟ-ไมค์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิปปอน ไอนิอิคุโยะ (Nippon Ainiikuyo)

นิปปอน ไอนิอิคุโยะ (Nippon Ainiikuyo) – กอล์ฟ-ไมค์

ชิสึนะระ ซือเซ็นจิโมะ

โทโอคุเต๊ะ มิโมดะเอสึรุ

เทะคาคิโนะ แอเมรุโอ๊ะ

โยมุทาบิ๊ โค่เอะคิคิทาอิ

อา… อิ๊โคคุ โนะ มะจิ

เน่…. นานิชิเตะรุโน?

อา… ดาขิชิเมทาอิ

นิปปอน อาอินิอิขุโย

โซ่ระโวะ โทเบรุนาระ

อิมะซึกุนิ อะเอรุโนะนิ

คนน่ะโอะโหม่ย ดะคาเซรุโนะวะ

อะนะต๊ะดะเคโย อ๊ะนะตะด๊ะเคโย

อะนะต๊ะ นิปปอน อะอินิอิขุโย

ยูเมะนาระ เมะโนะมาเอะเด๊ะโมะ

เมะซาเมะเต๊ะ อุมิโนะหมุโคโอ๊ะ

ฉะชินโนะ เอ๊ะกาโอ่ะมิเต๊ะ

โยโซรานิ ฮ่านาชิคาเคะรุ

อา… อิ๊โคคุ โนะ มะจิ

เน่…. นานิชิเตะรุโน?

อา… ดาขิชิเมทาอิ

นิปปอน อาอินิอิขุโย

โมะฉิโหมะ โนโซหมุนะระ

โคโนอิ๊โนะชิ ซาชิดะเซรุ

คนน่ะโอะโหม่ย สะสะเกหรุโนะวะ

อะนะต๊ะดะเคโย อ๊ะนะตะด๊ะเคโย

อะนะต๊ะ นิปปอน อะอินิอิขุโย

โมะโทเมอาอุ โบะขุร่ะน้ารา

โรมิโอ โต่ะจูลิเอต

คาวารานาอิ โคโคโระนารา

โม่สึกุ อาเอรุ

นะหมิดะ คาเรรุโฮโดะ

เนะกาอุโฮโดะอิทาขุนารุ

คนน่ะขิสึอิยาเซรุโนะวะ

อะนะต๊ะดะเคโย อ๊ะนะตะด๊ะเคโย

โมะฉิโหมะ โนโซหมุนะระ

โคโนอิ๊โนะชิ ซาชิดะเซรุ

คนน่ะโอะโหม่ย สะสะเกหรุโนะวะ

อะนะต๊ะดะเคโย อ๊ะนะตะด๊ะเคโย

โซ่ระโวะ โทเบรุนาระ

อิมะซึกุนิ อะเอรุโนะนิ

คนน่ะโอะโหม่ย ดะคาเซรุโนะวะ

อะนะต๊ะดะเคโย อ๊ะนะตะด๊ะเคโย

อะนะต๊ะ นิปปอน อะอินิอิขุโย

ผลงานเพลง ของ กอล์ฟ-ไมค์

ฟังเพลงฟรี นิปปอน ไอนิอิคุโยะ (Nippon Ainiikuyo)