คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง นัดกะแมง – กะไบ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นัดกะแมง

นัดกะแมง – กะไบ

ลือปีการ มั่นปะเตี๊ยะ
ชั๊บร็วตโตวคล๊าจมันเตื้อน
ปรั๊วเมียนการ
นัดเนียงกะมม..
กะบมกันตรึมเอ๊าะๆ
เนียงนัดบองออยโตวเซราะ
ออยอิงช็อคโกแลต โมเพยอ
ครูณซอๆ ละออเพา
เจียงมีเขมา ประปรวนเดิม
สะแบกเสว็ด ปรูเก่ง มุกเขมา
แมนทาเจริญปะเตี๊ยะ
แต่กะแมงชอบโมเนื้อม
เนียงชอบจั่นลั๊นเนือมทิวเธค
ลองเทอครูณออยจ๊าบๆ
ตำเปี๊ยะหมากฝรั่งร้องเพลง
เดินควงโกนกะแมงชรูลเจิ๊ต
ชำเรงแจ๋วๆ เหมือนโกนมิ่ว
เนื่อมโตวทิ่วซับยุบซับงัย
พอสวัย พอสวัน กระมมกันตรึม
..เจิ๊ตบองมันแด เกือยทน
เคียงประปรวนโมยูร
บองเจก เดกตาตูร
เพล็กครูณเพล็กจ๊ะ
ทาประทวนระนา
เมียนเจิ๊ตคลังปันนา
พอกึ๊ดเนียงสรัย
บองอ๊อกเจิ๊ต มันบาน.
..เจิ๊ตบองมันแด เกือยทน
เคียงประปรวนโมยูร
บองเจก เดกตาตูร
เพล็กครูณเพล็กจ๊ะ
ทาประทวนระนา
เมียนเจิ๊ตคลังปันนา
พอกึ๊ดเนียงสรัย
บองอ๊อกเจิ๊ต มันบาน.
……..
..เจิ๊ตบองมันแด เกือยทน
เคียงประปรวนโมยูร
บองเจก เดกตาตูร
เพล็กครูณเพล็กจ๊ะ
ทาประทวนระนา
เมียนเจิ๊ตคลังปันนา
พอกึ๊ดเนียงสรัย
บองอ๊อกเจิ๊ต มันบาน

ผลงานเพลง นักร้อง กะไบ

ฟังเพลงสด นัดกะแมง