เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ธกส. – คงคย คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ธกส.

ธกส. – คงคย

ดนตรี….
…เสราะแสร กำส่อนยาตรอ
คู่กะ ธกส.
ยังหัวมอบองเจียมเปรี้ยะ
เทอรืงบอซางมันเจี้ยะเพรี้ยะ
เนียนเสรยบองเจี้ยมเปรี้ยะ
จีโมเล่งคาตรา
.บานสตางค์ที่ ธกส.
บองเจียมเปี้ยะกีมันพอ
มันเด๋งดองเทอยังนา
กุยออกจุมพง ยูหัวไดตวลติกา
บัวจ๊วดลังตวลตรา
แตรชา นองลวดตระไบ
.ดอลเลียยูตระ ธกส.
ล้วบตระไบออยมันพอ
กีเรงเจียมเปรี๊ยะต๊อบไม
กองจับตระเย็น
เข็นสัญญา ขะเมียดขะมัย
ยมโบนกระมมไพร
ซุกคอยเย็นเตรอ
.บานตร๊ะ พี่เป็นเคยหนอ
หนุ่มตราแค่ บขส.
เธอแอ เยียะสำเบิ้ม
หล๊อบตรอมเปรี๊ยะ
ฟังเพล ขะนางเจิม
ตวลไวหลังเหิม
ฟังสตางค์ อกคลำบึม

..ดนตรี….
…ดอลเลียยูตระ ธกส.
ล้วบตระไบออยมันพอ
กีเรงเจียมเปรี๊ยะต๊อบไม
กองจับตระเย็น
เข็นสัญญา ขะเมียดขะมัย
ยมโบนกระมมไพร
ซุกคอยเย็นเตรอ
.บานตร๊ะ พี่เป็นเคยหนอ
หนุ่มตราแค่ บขส.
เธอแอ เยียะสำเบิ้ม
หล๊อบตรอมเปรี๊ยะ
ฟังเพล ขะนางเจิม
ตวลไวหลังเหิม
ฟังสตางค์ อกคลำบึม.

ศิลปิน ของ คงคย

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ธกส.