คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ทะเล – คนด้ามขวาน รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทะเล

ทะเล – คนด้ามขวาน

…ดนตรี……….
…หันหน้าหาทะเล
ไกวเปล ใต้ต้นสน
พักผ่อน คลายร้อนรน
คน ไม่ใช่เครื่องจักร
เหนื่อยนักก็พักเสียบ้าง
จริงจังอะไรกันนักหนา
ใช่ปล่อยให้วันเวลา
ฆ่า ตัวเราเอง
…รื่นเริงร้องรำทำเพลง
ครื้นเครง ให้สุขใจ
มีทุกข์ปล่อยวางว่างไป
หายไปกับลมทะเล
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
ทะเล ที่สวยงาม

…ดนตรี……….
…โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
ทะเล ที่สวยงาม
หันหน้าหาทะเล
ไกวเปล ใต้ต้นสน
พักผ่อน คลายร้อนรน
คน ไม่ใช่เครื่องจักร
เหนื่อยนักก็พักเสียบ้าง
จริงจังอะไรกันนักหนา
ใช่ปล่อยให้วันเวลา
ฆ่า ตัวเราเอง
…รื่นเริงร้องรำทำเพลง
ครื้นเครง ให้สุขใจ
มีทุกข์ปล่อยวางว่างไป
หายไปกับลมทะเล
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้
โอ ละเห่ เห่ เฮ เฮ้.

รวมผลงานเพลง นักร้อง คนด้ามขวาน

ฟังเพลง ยูทูป ทะเล