คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ประวัติศาสตร์ – คริสติน่า อากีล่าร์ เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ประวัติศาสตร์

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ประวัติศาสตร์ – คริสติน่า อากีล่าร์

ดนตรี : / Bb F / Gm F / Eb Dm / Cm F / ( 2 ครั้ง )


Bb
 แต่ก่อนอาจจะต้อง
Dm
ยอม ก็ยอมเธอมาทุก
Eb
ที    
Cm
ไม่เคย
F
มีปริ
Bb
ปาก

 
จะถูกผิดก็ต้อง
Dm
ตาม ก็เดินตามเธอทุก
Eb
อย่าง 
Cm
เป็นแค่คนอยู่
F
หลังเธอ


Eb
มันโบราณ
Dm
ออกจะโบราณ 
Cm
มันไม่เ
F
ป็นรุ่น
Bb
ใหม่

Eb
บอกเธอตามตรง จะ
Dm
บอกอย่างจริงใจ 
Cm
โลกมันเปลี่ยนแปลงไป
F
แล้ว


** 
Bb
 ประวัติ
F
ศาสตร์จะไม่
Gm
ซ้ำ ประวัติ
F
ศาสตร์จะต้อง
Eb
เปลี่ยน 
Dm
เปลี่ยนไปเป็น
Cm
ฉันและ
F
เธอเท่าเทียม
Bb
กัน

 
ประวัติ
F
ศาสตร์ในวัน
Gm
นี้ จะแตก
F
ต่างจากวัน
Eb
นั้น  
Dm
        
Cm
รักของเราจะ
F
ทันสมัย


ดนตรี : / Bb F / Gm F / Eb Dm / Cm F /


Bb
 ไม่มีใครเป็นผู้
Dm
นำ ไม่มีใครเป็นผู้
Eb
ตาม 
Cm
เพราะเราจะ
F
เคียงกัน
Bb
ไป

 
ประวัติศาสตร์ที่แล้ว
Dm
มา จะถูกจดบันทึก
Eb
ใหม่ 
Cm
คงไม่มีอย่าง
F
นั้นอีก


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gm / Cm / F / Bb / Eb / Cm / Am7 / D /


Gm
สองเราจะ
Cm
ช่วยกัน 
F
ช่วยกันเปลี่ยน
Bb
มันเสียใหม่

Eb
สองคนจะ
Cm
เคียงคู่ไป 
F
ประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ ประวัติศาสตร์จะไม่
Bb
ซ้ำ


ดนตรี : / Bb F / Gm F / Eb Dm / Cm F /


Bb
 ประวัติ
F
ศาสตร์ในวัน
Gm
นี้ จะแตก
F
ต่างจากวัน
Eb
นั้น  
Dm
        
Cm
รักของเราจะ
F
ทันส
Bb
มัย

F
     
Gm
        
F
     
Eb
     
Dm
        
Cm
รักของเราจะ
F
ทันส
Bb
มัย

F
     
Gm
        
F
     
Eb
     
Dm
    แล้ว
Cm
รักของเราจะ
F
ทันสมัย


ดนตรี : / Bb F / Gm F / Eb Dm / Cm F /

ศิลปิน ของ คริสติน่า อากีล่าร์

ฟังเพลง mp3 ประวัติศาสตร์