คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ทับหลัง – คาราบาว คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทับหลัง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทับหลัง – คาราบาว

ดนตรี : / F#m G / A Bm / ( 8 ครั้ง )


Bm
เราขอเอาคืน ของของ
A
เราเขาเอา
Bm
ไป เอาของเราไป ของคน
A
ไทยไปทำ
Bm
ไม

D
เฮลิคอป
A
เตอร์มาทำ
G
ศึก ถึงเวียด
Bm
นาม ตั้ง
D
ฐานบนแดน
A
ไทย ขนเอา
G
ไปทุกสิ่งทุก
F#7
อย่าง

Bm
คิดจะมาขอ ตั้งฐาน
A
ต่อในเมือง
Bm
ไทย คิดจะมาง้อ ตั้งฐาน
A
ทัพในเมือง
Bm
ไทย

D
เมืองพระนา
A
รายณ์ ทรงหาย
G
ไปกับทับ
Bm
หลัง    
D
ฝังในศักดิ์
A
ศรี ที่คน
G
ไทยมิเ
A
คยลืมเ
Bm
ลือน


F#m
นารายณ์ นา
G
รายณ์ นา
A
รายณ์ นา
Bm
รายณ์  
F#m
นารายณ์ นา
G
รายณ์ นา
A
รายณ์ ทับ
Bm
หลัง


ดนตรี : / F#m G / A Bm /


Bm
นารายณ์บรรทม ความชื่น
A
ชมในชน
Bm
ชาติ นารายณ์บรรทมเราชื่น
A
ชมไทยเป็น
Bm
ชาติ

 
มี
D
ประวัติ
A
ศาสตร์ บนแผ่น
G
ดินแดนขวาน
Bm
ทอง คล้อง
D
ใจไทยทุก
A
รุ่นสืบชาติตระ
G
กูลวัฒน
F#7
ธรรม

Bm
นารายณ์ทับหลัง ไปอยู่
A
ยังชิคา
Bm
โก้ นารายณ์ทับหลัง ตั้งอยู่
A
ยังชิคา
Bm
โก้

D
เป็นแท่นหินพัน
A
โล ให้เด็ก
G
ถามเอามาจาก
Bm
ไหน ไม่
D
สนหรอกพระนา
A
รายณ์ ไม่
G
ใช่ไมเ
A
คิล แจ็ค
Bm
สัน


ดนตรี : / D A / G Bm / ( 3 ครั้ง )/ D A / F#7 /


Bm
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา ) 
A
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา )


 
เอาไม
F#m
เคิล แจ็คสันคืน
G
ไป ( เอา
A7
พระนารายณ์คืน
Bm
มา )


( ซ้ำ * , * , * , * )


ดนตรี : / F#m G / A Bm / ( 2 ครั้ง )


Bm
เพราะเราต่างกัน แตกต่าง
A
กันตรงหัว
Bm
ใจ เพราะเราต่างกัน ต่างกัน
A
ตรงความเข้า
Bm
ใจ

D
ทับหลังนา
A
รายณ์ ไทยใช้
G
เหนี่ยวรั้งความ
Bm
ดี    แต่
D
คุณมีประ
A
ดับบารมี สะสมสิ่ง
G
นี้เป็นรสนิ
F#7
ยม

Bm
คิดคนละทาง ไม่มี
A
ทางสร้างสัน
Bm
ติ คิดคนละทาง ไม่มี
A
ทาง ไม่มี
Bm
ทาง

D
เทพีสันติ
A
ภาพ ยืนหลับ
G
ในไร้จุดห
Bm
มาย แค่
D
ทับหลังนา
A
รายณ์ คุณยัง
G
ทับห
A
ลังคนไ
Bm
ทย


( ซ้ำ * , * , * , * )

เจ้าของผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลง สบายๆ ทับหลัง