เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นรกคอรัปชั่น – คาราบาว เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นรกคอรัปชั่น

นรกคอรัปชั่น – คาราบาว

โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
อันคนเราทุกวันนี้ ทุกคน
อยู่ในวงเวียนวน
ความขัดแย้ง
เกิดเป็นคนหากิน
ละต้องขันแข่ง
แย่งกันชิงกัน ทำลายกัน
ชิงกันแย่งกัน ทำลายกัน
แย่งกันชิงกัน ทำลายกัน
เขาหลอกกัน
ต้มกันโกหกกัน
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
อันสังคมของคนนี้ ทุกวัน
เขาไล่แทงไล่ฟัน
กันข้างหลัง
ทำอะไรก็ได้ให้มีตังค์
ให้ยิ่งดัง ยิ่งเด่นเป็นยิ่งดี
ยิ่งเด่นยิ่งดัง ยิ่งงานดี
ยิ่งดังยิ่งเด่น เป็นยิ่งดี
ยิ่งใหญ่ยิ่งโต ยิ่งโกหก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
อันความ เป็นจริง
เป็นสิ่งขมขื่น
ใครรัก แผ่นดิน
คงไม่ ต้องฝืน
พูดจริง ทำจริง
ใช่เป็นเรื่องอื่น
อย่าให้เด็กวานซืน
ต้องคอย มายืนยกป้าย
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
อันความ เป็นจริง
เป็นสิ่งขมขื่น
ใครรัก แผ่นดิน
คงไม่ ต้องฝืน
พูดจริง ทำจริง
ใช่เป็นเรื่องอื่น
อย่าให้เด็กวานซืน
ต้องคอย มายืนยกป้าย
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก
โกหก นั้นตายตกนรก

ศิลปิน นักร้อง คาราบาว

ฟังเพลง mp3 นรกคอรัปชั่น