เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำพิโรธ – คาราบาว เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำพิโรธ

น้ำพิโรธ – คาราบาว

สายน้ำเมื่อยามพิโรธ
เปรียบเหมือนยักษ์กำลังโกรธ
ปล่อยพลังโหดทำลาย

ผู้คนต้องทนทุกข์เวทนา
เพราะสายน้ำเหนือ น้ำป่า
หลั่งไหลมาท่วมเจิ่งนอง

มองไปทำให้ใจสะท้อน
เห็นพี่น้องเดือดร้อน
ไร้ที่นอนที่อาศัย

น้ำใจ ไม่เคยสิ้นจากถิ่นไทย
บรรพชนเราสอนไว้
ลูกหลานไทยต้องสามัคคี

บ้านเรือนมากมาย ถูกสายน้ำท่วมท้น
ผู้คนมากมาย ใจสลายไปกับน้ำ

เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะร่วมกันฝ่าฟันวันอันทุกข์ยาก
เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะฝ่าฟันกันไปพร้อมๆ กัน

บ้านเรือนมากมาย ถูกสายน้ำท่วมท้น
ผู้คนมากมาย ใจสลายไปกับน้ำ

เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะร่วมกันฝ่าฟันวันอันทุกข์ยาก
เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะฝ่าฟันกันไปพร้อมๆ กัน

เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะร่วมกันฝ่าฟันวันอันทุกข์ยาก
เราคือคนไทย เราไม่ทิ้งกัน
เราจะฝ่าฟันกันไปพร้อมๆ กัน

รวมผลงานเพลง โดย คาราบาว

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง น้ำพิโรธ