คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง บางระจันวันเพ็ญ – คาราบาว เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บางระจันวันเพ็ญ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บางระจันวันเพ็ญ – คาราบาว

ดนตรี : / G A / Bm / ( 3 ครั้ง )/ G A / F# / F# / F# / F# /


 
บางระ
Bm
จันคืนพระจันทร์งาม
A
เด่น ฝนพร่างพรำฉ่ำ
G
เย็น เยื่องยุทธ
A
ภูมิสง
Bm
คราม

 
มีนายจันหนวดเขี้ยวระบือ
A
นาม รวมพวกขึ้นทวง
G
ถาม หา
A
ความเป็น
Bm
ไท

 
นิมนต์พระอาจารย์ธรรม
A
โชติ สละละทิ้ง
G
โบสถ์ เป็นมิ่ง
A
ขวัญกำลัง
Bm
ใจ

 
หวังต่อกรทัพพม่าทั้ง
A
น้อยใหญ่ ที่ข่มเหงน้ำ
G
ใจ ปล้นฆ่าเด็กผู้
F#
หญิง


 
บางระ
Bm
จันเขารวมกันเป็น
A
หนึ่ง มีตนเป็น
G
ที่พึ่งยอดนัก
A
สู้เมือง
Bm
สิงห์

 
ทั้งเจ็ดครั้งรบพม่าจน
A
ล้มกลิ้ง บางระจันเก่ง
G
จริง จึงต้อง
A
ยิงด้วย
Bm
ปืน

 
เอาปืนใหญ่ยิงใส่กันตูม
A
ตาม ปืนไทยแตกเหลือแต่
G
ด้าม เพราะเพิ่ง
A
หล่อเมื่อวาน
Bm
ซืน

 
ก็กรุงศรีมิให้เขาหยิบยืม
A
ปืน จึงมิอันหยัด
G
ยืน รักษา
A
ค่ายบางระ
Bm
จัน


 
บางระ
G
จัน บางระ
A
จัน บางระ
Bm
จัน มิอาจยืนอยู่ถึง
G
วันเพ็ญ
A
เดือนสิบ
Bm
สอง


( ซ้ำ * , * , * )


ดนตรี : / Bm

ดนตรี : /  


ดนตรี : / G A / Bm / ( 3 ครั้ง )/ G A / F# / F# / F# / F# /


 
เป็นปี
Bm
จอคืนเดือนเจ็ดเผด็จ
A
ศึก ในหัวใจส่วน
G
ลึก ถึงต้อง
A
ตายไม่เสีย
Bm
ใจ

 
เกิดมาสู้สมศักดิ์ศรีลูกผู้
A
ชาย แม้รักษาไว้ไม่
G
ได้ แผ่นดิน
A
ไทยหน
Bm
นี้

 
อีกแปดเดือนต่อมายิ่งหน้า
A
เศร้า พอหมดสิ้นลม
G
หนาว ไทยต้อง
A
เสียกรุง
Bm
ศรี

 
อยุธยาอันเป็นราชธา
A
นี ในการศึกครั้ง
G
นี้ มีอุทธา
A
หรณ์สอน
Bm
ใจ


( ซ้ำ * , * , * , * )


ดนตรี : / G / G / A / D E A / Bm /

ผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลง ยูทูป บางระจันวันเพ็ญ