คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ปลาใหญ่ปลาน้อย – คาราบาว เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปลาใหญ่ปลาน้อย

ปลาใหญ่ปลาน้อย – คาราบาว

ในห้วงมหา สาครใหญ่
กว้างไกลสุดหู สุดตา
ชีวิตนานับ ที่เกิดมา
เวียนว่ายตายเกิด
เป็นธรรมดา.
ล้มหายตายจาก
เป็นธรรมดา.
เป็นกฏเกณฑ์
เป็นกฏเกณฑ์..
สัตว์หนึ่งร่างกาย
ใหญ่กล้า
เรี่ยวแรงแกร่งมหา
ทั้งดุร้าย
กัดกินสัตว์เล็ก ให้ตายไป
เป็นกฏธรรมชาติ
ให้เป็นไป.
ปลาใหญ่ กินปลาน้อย.
สัตว์ใหญ่ กินสัตว์น้อย.
เป็นกฏเกณฑ์ ไม่ใช่คน.
เหลียวมองดูสัง-คมของคน
มีมือที่มากล้น
ด้วยคุณธรรม
ผู้คนมีสัจ.จะส่องนำ
แสงธรรมนำพา
ดังแสง ทอง.
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เถิดพี่น้อง
เมตตาค้ำจุนโลก นะพี่น้อง
ไม่เป็นคนรกโลก
ต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง.
หัวใจจะอิ่มเอิบ เป็นสีทอง
ศรัทธาก็จะมา
เป็นก่ายเป็นกอง.
ปลาใหญ่
เป็นเพื่อนปลาน้อย
สัตว์ใหญ่
เป็นเพื่อนสัตว์น้อย
เป็นกฏเกณฑ์
สร้างกฏเกณฑ์ กันเถิดคน
ในห้วงมหา สาครใหญ่
กว้างไกลสุดหู สุดตา
ชีวิตนานับ ที่เกิดมา
เวียนว่ายตายเกิด
เป็นธรรมดา.
ล้มหายตายจาก
เป็นธรรมดา.
เป็นกฏเกณฑ์
เป็นกฏเกณฑ์..
สัตว์หนึ่งร่างกาย
ใหญ่กล้า
เรี่ยวแรงแกร่งมหา
ทั้งดุร้าย
กัดกินสัตว์เล็ก ให้ตายไป
เป็นกฏธรรมชาติ
ให้เป็นไป.
ปลาใหญ่ กินปลาน้อย.
สัตว์ใหญ่ กินสัตว์น้อย.
เป็นกฏเกณฑ์ ไม่ใช่คน.
เหลียวมองดูสัง.คมของคน
มีมือที่มากล้น
ด้วยคุณธรรม
ผู้คนมีสัจ-จะส่องนำ
แสงธรรมนำพา
ดังแสง ทอง.
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เถิดพี่น้อง
เมตตาค้ำจุนโลก นะพี่น้อง
ไม่เป็นคนรกโลก
ต่างเป็นเพื่อนเป็นพ้อง.
หัวใจจะอิ่มเอิบ เป็นสีทอง
ศรัทธาก็จะมา
เป็นก่ายเป็นกอง.
ปลาใหญ่
เป็นเพื่อนปลาน้อย
สัตว์ใหญ่
เป็นเพื่อนสัตว์น้อย
เป็นกฏเกณฑ์
สร้างกฏเกณฑ์ กันเถิดคน

ศิลปิน โดย คาราบาว

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ปลาใหญ่ปลาน้อย