เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ปีศาจสุรา – คาราบาว เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปีศาจสุรา

ปีศาจสุรา – คาราบาว

ฉันชอบ พระอรหันต์
ที่ วันๆ ร่ำแต่สุรา
ไม่ ยึดติด ยศฐา
ท่องบ่น ตำรา
อยู่บน หอคอย
ร้องเพลง เล่นกับเด็ก ๆ
พากันเที่ยวชม ชื่นธรรมชาติ
หาใช่ กวี กระวาด
ท่านเป็น นักปราชญ์
ปีศาจ สุรา.
กลียุค
เพราะผู้คนหลากหลาย
ต่างตั้งตัว เป็นใหญ่
เป็นศาสดา
มักมาก กิเลส ตัณหา
บิดเบือนกริยา วาจา จิตใจ
สมมุติ ว่าตน เป็นเทพ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหนือกว่า ใคร ๆ
มนุษย์หนอ ช่างน่าละอาย
เกิดแก่ เจ็บตาย
เรามี เท่านั้น
..ฉันชอบ พระอรหันต์
ที่ วันๆ ร่ำแต่สุรา
ไม่ ยึดติด ยศฐา
ท่องบ่นตำรา
อยู่บนหอคอย
ร้องเพลง เล่นกับเด็ก ๆ
พากันเที่ยวชม ชื่นธรรมชาติ
หาใช่กวี กระวาด
ท่านเป็นนักปราชญ์
ปีศาจสุรา
ความคิด
ของผู้คน สับสน
ยากดี มีจน
ต่างเผชิญ ปัญหา
ปัญหา ของมูลค่า เงินตรา
มันหมด ราคา
กว่าที่ เคยเป็น
โดดตึก
ยังไม่ใช่ ทางออก
ยิ่งยิง ตัวตาย
ยิ่งมอง ไม่เห็น
หนีร้อน หวังไป พึ่งเย็น
กลายเป็น สาวก
โล้น กำ มะลอ
.หัวโล้น ดูคล้าย หัวล้าน
เลียนแบบหัว กะบาล
นั้นเลียน กันได้
แต่ธรรมะ ตั้งมั่นในใจ
หลอกลวง ไม่ได้
พระอรหันต์.
หัวโล้น ดูคล้าย หัวล้าน
เลียนแบบหัว กะบาล
นั้นเลียน กันได้
แต่ธรรมะ ตั้งมั่นในใจ
หลอกลวง ไม่ได้
พระอรหันต์..
ฉันชอบ พระอรหันต์
ที่ วันๆ ร่ำแต่สุรา
ไม่ ยึดติด ยศฐา
ท่องบ่น ตำรา
อยู่บน หอคอย
ร้องเพลง เล่นกับเด็ก ๆ
พากันเที่ยวชม ชื่นธรรมชาติ
หาใช่กวี กระวาด
ท่านเป็น นักปราชญ์
ปีศาจ สุรา
.ฉันชอบ พระอรหันต์
ที่ วันๆ ร่ำแต่สุรา
ไม่ ยึดติด ยศฐา
ท่องบ่น ตำรา
อยู่บน หอคอย
ร้องเพลง เล่นกับเด็ก ๆ
พากันเที่ยวชม ชื่นธรรมชาติ
หาใช่กวี กระวาด
ท่านเป็น นักปราชญ์..
..ปีศาจ สุรา

เจ้าของผลงานเพลง ของ คาราบาว

ฟังเพลง สบายๆ ปีศาจสุรา