เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทารุณ – คาราเมล รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทารุณ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ทารุณ – คาราเมล

ดนตรี : / Am / Fmaj7 / Cmaj7 / G /


ไม่เคย
Am
บ่นสักคำ ไม่ว่า
Fmaj7
เธอจะทำอะไร จะ
Cmaj7
ไปกับใครที่ไหนยังไง
G
ก็ไม่เคยตาม

ได้เพียง
Am
จับตาดู อยากจะ
Fmaj7
รู้แต่ไม่อยากถาม เกลียด
Cmaj7
ภาพซ้ำซ้ำที่เธอรำคาญ เห
G
วี่ยงใส่ทุกที


Dm
ต้องอดต้องทนกด
Em
ดันเก็บมันเอาไว้
Fmaj7
ไฟลามในใจปะทุร้อนแ
G
รงขึ้นทุกที


** 
ไม่แ
C
คร์กันเลยใช่ไหม ว่า
Em
ใครต้องเจ็บต้องช้ำ

โมโห
Am
ร้ายทุกทีที่เจอกัน ยังไม่
Bb
ทันได้ทำอะ
F
ไร

มีใ
C
ครก็บอกตรงตรง ฉัน
Em
งงที่เธอวีนใส่

ยังเห็น
Am
ฉันเป็นคนอยู่ไหม จึงทำร้า
F
ยเฆี่ยนใจ
G
อย่างทารุณ


ดนตรี : / Am / Fmaj7 / Cmaj7 / G /


หาคำ
Am
ตอบในใจ ว่าได้
Fmaj7
ทำอะไรให้เธอ อ
Cmaj7
ารมณ์แปรปรวนชวนทะเลาะเมื่อเจอ ห
G
รือเธอมีใคร

E7
จึงสร้าง
Am
กรอบกำแพง ให้
Fmaj7
ฉันนั้นทนไม่ไหว สร้า
Cmaj7
งบทละครบั่นทอนจิตใจ เพื่อใ
G
ห้เราแยกทาง


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am / Fmaj7 / C / G E7 / Am / Fmaj7 / C / G /


( ซ้ำ ** )


C
 ไม่
Em
แคร์กันเลยใช่ไห
Am
ม ยังไม่
Bb
ทันได้ทำอะ
F
ไร

มีใ
C
ครก็บอกตรงตรง ฉัน
Em
งงที่เธอวีนใส่
Am
จึงทำร้
F
ายเฆี่ยน
G
ใจ อย่างท
Am
ารุณ

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง คาราเมล

ฟังเพลง สบายๆ ทารุณ