คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love) – คิว สุวีระ บุญรอด รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love)

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love) – คิว สุวีระ บุญรอด

ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
ฉัน มีความทรง
D
จำดีดี
Bm
มีหลายที่ที่
Csus2
เคยไป

ทะ
G
เลภูเขาสาย
D
ธารเมฆหมอกขาวต่าง
Bm
มีเรื่องราว ที่
Csus2
หลากหลาย

และเคย
Em7
เห็นความหวังในรอยยิ้ม
D
ของผู้คน เคย
Csus2
มีความกังวลบน
C
ถนนเมื่อฝนพรำ

และ
Em7
มีความสุขใต้
D
ฟ้าสีดำ ใน
Csus2
คืนที่มีดาวพร่างพราย


ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
แต่สิ่งเหล่า
D
นั้น มันคง
Bm
เป็นเพียงความทรง
Csus2
จำล่วงเลยผ่านไป

G
ถึงมันมีความ
D
หมายต่อใจฉัน เพราะ
Bm
เธอได้ผูกพัน
Csus2
รักไว้ในความทรงจำ

Em7
ไว้คอย
D
ย้ำเมื่อยังมองดูรูป
Csus2
ถ่าย ยิ้มของ
Bm
เธอทำให้เวลาดูมี
Em7
ความหมาย

เหมือนว่า
D
มีเธอมาเขียนเรื่อง
Csus2
ราว ให้ 
D
ฮืม


G
เธอทำให้
D
รู้ว่าความสุข
Em7
นั้นมีค่า ( เมื่อ
Csus2
เธอมาแบ่ง
D
ปัน )

อะ
G
ไรที่มีความ
D
หมายมากมายย่อม
Em7
ไม่ดีกว่า ( ถ้
Csus2
าเธอไม่ผู
D
กพัน )

แล้ว
Em7
ชีวิตฉันพร้อมจะ
D
วางเอาไว้ ลง
Csus2
ในมือเธอคน
Bm
ที่สำคัญกว่า
Em7
ตัวฉัน

กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา มากกว่า
Em7
ตัวฉัน กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา


ดนตรี : / G / D / Bm / C / ( 2 ครั้ง )


G
อยู่บนทางเดินที่
D
สวยที่งามที่ บาง
Bm
ทีแค่วันผ่านไม่
Csus2
นานก็เผลอลืมเลือน

G
หากแต่มีเธอคอย
D
เตือนให้ปลูกรัก
Bm
ไว้รอเรากลับ
Csus2
มา

เพราะชี
Em7
วิตบางทีก็วนมาบน
D
ทางสายเก่า วัน
Csus2
หนึ่งรักจะโตเป็นเงาให้เรา
Bm
พักสายตา

ถ้าไม่
Em7
มีรักแล้วใครจะ
D
รู้ว่า จะเป็น
Csus2
เช่นไร 
D
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em7 / D / Csus2 / Bm Ebdim / ( 2 ครั้ง )


G
ฉัน ฉันฝันถึง
D
วันดีดี
Bm
ในหลายที่ที่
Csus2
เคยไป

หากเธอ
G
เป็นภูเขาฉันจะ
D
เป็นเมฆหมอกขาวที่
Bm
โอบกอดเธอชิด
Csus2
ใกล้

และเธอ
Em7
เป็นทะเลฉันจะ
D
เป็นแม่น้ำ ที่
Csus2
ไหลรินตามไม่
C
ว่าเธอจะอยู่ที่
Em7
ใด ฉันจะ
D
ไปหา ฉันจะ
Csus2
ไป

Em7
เพราะความรักทำ
D
ให้รู้ว่า จะ
Csus2
มีชีวิตเพื่อคนที่สำคัญกว่า
Em7
ตัวฉัน กว่าชี
D
วิตฉัน ฉัน
Csus2
สัญญา

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง คิว สุวีระ บุญรอด

ฟังเพลงใหม่ ปาย อิน เลิฟ (Pai in Love)