คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปลูกรัก – คีรีบูน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ปลูกรัก

ปลูกรัก – คีรีบูน

ดนตรี 9 ห้อง..7…
8…9. ปลูกรัก
อุตส่าห์พิทักษ์ รักษาไว้
ชื่นช่อชูใบ
ปลูกรักไว้หมาย ดอมดม
พรวนดินรดน้ำเช้าค่ำ พร่ำชม
แดดลมมิให้พัดส่อง ดอกใบ
ฉันถนอมออมไว้
ชื่นชู้ ชูใจมิได้หมางเมิน
โอ้รัก น่าน้อยใจนัก
รักร้างลา
ปกปักรักษา
ปลูกเจ้ามาหวัง ชมเพลิน
เฝ้าคอยน้อยใจมิได้ ล่วงเกิน
เจริญแล้วรักทำลาย จิตตรม
รักเคยชมกลับช้ำ
ยิ่งช้ำ ระกำช้ำในฤทัย
รักมลาย กลับกลายหายไป
ใครเขาชิงดวงใจ
ให้เราหมองไหม้ ใฝ่ฝัน
ซ่อนรัก เจ็บปวดใจนัก
นะรักเอย
อ้อมกอดพี่เคย
ได้ชมเชยทุกคืนวัน
ไม่เห็นหัวใจว่าใจ ผูกพันธ์
ไม่สงสารฉันหรือไร แก้วตา
รักเอยจงกลับมา
อย่าร้างแรมรา ฉันยังหวังคอย
ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8. ซ่อนรัก เจ็บปวดใจนัก
นะรักเอย
อ้อมกอดพี่เคย
ได้ชมเชยทุกคืนวัน
ไม่เห็นหัวใจว่าใจ ผูกพันธ์
ไม่สงสารฉันหรือไร แก้วตา
รักเอยจงกลับมา
อย่าร้างแรมรา ฉันยังหวังคอย

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง คีรีบูน

ฟังเพลงออนไลน์ ปลูกรัก