คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้ำตาสุดท้าย – ค็อกเทล เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำตาสุดท้าย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

น้ำตาสุดท้าย – ค็อกเทล

ดนตรี : / G / D / Em7 / D / G / D / D / D /

ดนตรี : / G / D / Em7 / D / G / D / Em7 / D /


G
ร้องไห้มันออก
D
มาเถิด หากมีน้ำ
Em7
ตาเก็บอยู่ข้างใ
D

 
ฉันรู้ดีว่า
Csus2
เธอต้องผิดหวัง 
Bm7
เธอต้องเจ็บช้ำ 
Am7
มากมายขนาดไ
D
หนข้างในนั้น

G
ร้องไห้มันออก
D
มาเถิด หากเธอต้องเ
Em7
สียใจเกินรับมั
D

 
ฉันมองเธอ
Csus2
ที่ยืนแทบไม่ไหว 
Bm7
ทนเจ็บขื่นขม 
Am7
ทุกข์ระทมบาดแ
D
ผลอีกไม่ไหว


Csus2
โปรดเถอะให้น้ำ
Bm7
ตาเธอรินไหล 
Csus2
โปรดเถอะให้หัวใ
D
จเธอได้ร้อง


** 
G
โปรดเถอะให้น้ำ
D
ตาล้างความเจ็บป
Em7
วด

 
โปรดเถอะให้น้ำ
D
ตาล้างรอยบาด
Csus2
แผลเลือนลางลบเ
Bm7
ลือนไป ให้
Am7
น้ำตาโชลมหัวใ
D
จให้มันหาย

G
โปรดเถอะให้น้ำ
D
ตาล้างรอย
Em7
อดีต และบอกตัวเองจะร้
D
องเป็นครั้งสุด
Csus2
ท้าย เราจะไม่
Bm7
ตาย

Am7
ร้องไห้มันจนห
D
ายแล้วเธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง


ดนตรี : / Em7 D / G / Em7 D / A /


G
ร้องไห้มันออก
D
มาเถิด อย่าไปกล้ำ
Em7
กลืนฝืนทนเก็บเ
D
อาไว้

 
เสียน้ำตาไม่
Csus2
ใช่ว่าพ่ายแพ้ 
Bm7
หรือว่าอ่อนแอ 
Am7
แค่ระบายให้ใ
D
จเธอได้หายดี


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Em7 D / G / Em7 D / G Am7 / Bm7 C / D / D /

ดนตรี : / Csus2 / Csus2 / D / D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / G / D / D / D / G / D / Em7 / D /

ผลงานเพลง นักร้อง ค็อกเทล

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง น้ำตาสุดท้าย