เนื้อร้อง คอร์ดเพลง น้ำเซาะทราย [Whisper of the sea] – จำรัส เศวตาภรณ์ เพลงเก่าๆ

คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย [Whisper of the sea]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้ำเซาะทราย [Whisper of the sea]

น้ำเซาะทราย [Whisper of the sea] – จำรัส เศวตาภรณ์

…Oh whisper of the sea.
Means much inside of me.
Memories lie in deep blue sea.
Written in the sand.
All my lonely sigh.
Washed away.
In a stormy sea.
..Oh whisper of the sea.
Tell me where should I be.
The love that used to be.
Left for me
The tears I cry.
Whisper of the sea.
How can I be free.
Day and night
Longing for my dear love.
The sea sand in the shore.
Longer than a mile.
Are all my sigh
In the broken dream.

SOLO…………….
…Oh whisper of the sea.
Tell me where should I be.
The love that used to be.
Left for me
The tears in my eyes
Whisper of the sea.
How can I be free.
Day and night
Longing for my dear love.
The sea sand in the shore.
Longer than a mile.
Are all my sigh
In the broken dream.

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง จำรัส เศวตาภรณ์

ฟังเพลง mp3 น้ำเซาะทราย [Whisper of the sea]