คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง น้อยไม่ยอม – ชนานา นุตาคม เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง น้อยไม่ยอม

น้อยไม่ยอม – ชนานา นุตาคม

ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… รัก ของใคร
ของใครก็ต้องหวง
เขาอาจจะทวง ของหวงได้ทุกเวลา
รู้อยู่แก่ใจ
รักไปยิ่งเกิดปัญหา
เห็นมากับตา
ว่ามี แต่เป็นรอง
รักคนมีเจ้าของ ต้องหลบซ่อนทำ
ขืนรองรับ น้ำใต้ศอกไว้
ดื่มไปก็อาย
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ไม่ทนฝืนอยู่
ใครว่าเป็นชู้ทางใจ มันสุข
ยิ่งกลับทุกข์ใจ
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ยอม กันได้ไง
เป็นหนึ่งมาแล้ว ยังเป็นมาได้
รัก เขาทำไม
ไม่เอาดีกว่า
ดนตรี 8 ห้อง..7…
8… รัก ของใคร
ของใครก็ต้องหวง
เขาอาจจะทวง ของหวงได้ทุกเวลา
รู้อยู่แก่ใจ
รักไปยิ่งเกิดปัญหา
เห็นมากับตา
ว่ามี แต่เป็นรอง
รักคนมีเจ้าของ ต้องหลบซ่อนทำ
ขืนรองรับ น้ำใต้ศอกไว้
ดื่มไปก็อาย
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ไม่ทนฝืนอยู่
ใครว่าเป็นชู้ทางใจ มันสุข
ยิ่งกลับทุกข์ใจ
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ยอม กันได้ไง
เป็นหนึ่งมาแล้ว ยังเป็นมาได้
รัก เขาทำไม
ไม่เอาดีกว่า
เป็นน้อยไม่ยอม
ไม่ทนฝืนอยู่
ใครว่าเป็นชู้ทางใจ มันสุข
ยิ่งกลับทุกข์ใจ
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ยอม กันได้ไง
เป็นหนึ่งมาแล้ว ยังเป็นมาได้
รัก เขาทำไม
ไม่เอาดีกว่า
เป็นน้อยไม่ยอม
ไม่ทนฝืนอยู่
ใครว่าเป็นชู้ทางใจ มันสุข
ยิ่งกลับทุกข์ใจ
ให้ เป็นน้อยไม่ยอม
ยอม กันได้ไง
เป็นหนึ่งมาแล้ว ยังเป็นมาได้
รัก เขาทำไม
ไม่เอาดีกว่า

ศิลปิน นักร้อง ชนานา นุตาคม

ฟังเพลงฟรี น้อยไม่ยอม