เนื้อร้อง คอร์ดเพลง นาข้าวสุก – ชาญชัย บัวบังศร เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นาข้าวสุก

นาข้าวสุก – ชาญชัย บัวบังศร

เห็นข้าวในจาน
สุกบานไม่ต้องเพาะปลูก
อย่าคิดหนาเป็นนาข้าวสุก
คิดหรือว่า
ปลูกข้าวได้ในจาน
โปรดเวทนา
คิดถึงชาวนาที่น่าสงสาร
ข้าวทุกมือ้ที่อยู่ในจาน
นั้นคือแรงงาน
ของพวกชาวนา
เม็ดข้าวในจาน
สุกบานขาวรานระเรื่อ
แต่ละเม็ดนั้นคือหยาดเหงื่อ
ของชาวนาเอื้อ
ออกแรงทำมา
ต้องหว่านต้องดำ
ซ้ำไถคราดพรวน
ล้วนยากหนักหนา
เก็บเกี่ยวซ้ำเคียวบาดหัตถา
ใบข้าวบาดกายา
เหงื่อโลมดิน
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ซ้ำกินปลายข้าว
ข้าวหอมดีจนเม็ดสีขาว
ถูกคนอื่นเขาเอาไปกิน
ถือเคียวชันเข่า
ต้องกินข้าวปนแกลบดิน
นายทุนเหมือนดังเหลือบริ้น
นั่งนอนกินแรงของชาวนา
เห็นข้าวในจาน
สุกบานเหมือนนาข้าวสุก
โปรดคิดถึงคนทำคนปลูก
เขาแสนทุกข์ยาก
ลำบากหนักหนา
ข้าวสุกในจาน
นั้นคือข้าวสาร
ข้าวเปลือกที่มา
เปิบแต่ละคำจงเวทนา
มองเห็นชาวนา
หน้าลอยในจาน

…..ดนตรี…..
หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ซ้ำกินปลายข้าว
ข้าวหอมดีจนเม็ดสีขาว
ถูกคนอื่นเขาเอาไปกิน
ถือเคียวชันเข่า
ต้องกินข้าวปนแกลบดิน
นายทุนเหมือนดังเหลือบริ้น
นั่งนอนกินแรงของชาวนา
เห็นข้าวในจาน
สุกบานเหมือนนาข้าวสุก
โปรดคิดถึงคนทำคนปลูก
เขาแสนทุกข์ยาก
ลำบากหนักหนา
ข้าวสุกในจาน
นั้นคือข้าวสาร
ข้าวเปลือกที่มา
เปิบแต่ละคำจงเวทนา
มองเห็นชาวนา
หน้าลอยในจาน…

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ชาญชัย บัวบังศร

ฟังเพลงใหม่ นาข้าวสุก