เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิรันดร์ – ซิงกูล่าร์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นิรันดร์

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นิรันดร์ – ซิงกูล่าร์

ดนตรี : / F#m7 / E / D / E / ( 2 ครั้ง )


F#m7
เธอ อย่าสัญ
E
ญา อย่าสาบ
D
าน จะรัก
E
กันตลอดไป
F#m7
ฉันไม่สนใ
E
จ คำที่ใ
D
คร ใช้เพื่อ
E
ซื้อความผูกพัน


F#m7
เคยพบและได้เจอเรื่อย
E
มา คำเดิมเดิมธรรม
D
ดา ที่ไม่มีใครรัก
E
ษามันเอาไว้

F#m7
ความเป็นจริงมีสิ่งใ
E
ด จะคงเดิมตลอด
D
ไป เธอก็รู้ดีอยู่แ
E
ล้ว


D
รัก รัก รัก ชั่วนิรั
E
นดร์ ไม่ต้องการมัน
F#m7
เพราะมันคงมีซัก
E
วัน ต้องเสียไป

D
รัก รัก รัก กันยังไง
E
ในตอนนี้
F#m7
ให้มันดีกว่านิรั
E
นดร์ นิรันดร์


ดนตรี : / D / E / F#m7 / F#m7 / D / E / F#m7 / C#7 /

ดนตรี : / F#m7 / E / D / E / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


D
รัก รัก รัก ชั่วนิรั
E
นดร์ ไม่ต้องการมัน
F#m7
เพียงเธอทำให้ทุก
E
วัน ไม่เสียไป

D
รัก รัก รัก กันยังไง
E
ในตอนนี้
F#m7
ให้มันดีกว่านิรั
E
นดร์ นิรันดร์


ดนตรี : / D / E / F#m7 / F#m7 / D / E / F#m7 / C#7 /


F#m7
ความรักเอ
E
ย เมื่อวันล่วงเล
D
ยเปลี่ยนไป เราค
E
งได้รู้ว่าเมื่อไหร่

F#m7
ความรักเอ
E
ย ของเธอที่เค
D
ยบอกไว้ มีค่
E
าแค่ไหน


ดนตรี : / F#m7 / E / D / E /

ดนตรี : / F#m7 / F#m7 / E / E / D / D / C#7 / C#7 / ( 2 ครั้ง )/ F#m7 /

ผลงานเพลง ของ ซิงกูล่าร์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง นิรันดร์