เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ทั้งทั้งที่รู้ – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ทั้งทั้งที่รู้

ทั้งทั้งที่รู้ – ซิลลี่ ฟูลส์

ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
คนโน้น คนนี้ ก็เตือน
คงเหมือน เรานี้ เลอะเลือน
จริงจริงแล้ว มัน จำใจ
แต่ ใคร จะเห็น ความจริง
ใครจะรู้ จริง
ไปกว่า ตัว เรา
คนไหน ใครหนอ เข้าใจ
บางครั้ง คราวโน้น ฝืนใจ
เราก็เหมือน ดัง ใครใคร
อยาก ทำ ชีวิต ดีดี
แต่มีบางครั้ง คน
เราก็ต้อง จำใจ
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
เราก็เหมือน ดัง ใครใคร
อยาก ทำ ชีวิต ดีดี
แต่มีบางครั้ง คน
เราก็ต้อง จำใจ
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ทั้งทั้ง ที่รู้

(รู้รู้อยู่แล้ว)

เฮ๊
เฮ๊ย
(รู้รู้อยู่แล้ว)
ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทังทั้ง ที่รู้ อยู่)
ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่)
ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่)

รวมผลงานเพลง นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงฟรี ทั้งทั้งที่รู้