คอร์ดเพลง เนื้อเพลง นางฟ้า – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง นางฟ้า

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

นางฟ้า – ซิลลี่ ฟูลส์

D
สบตา เธอ
A
สบตาฉัน หัว
Em
ใจฉันสั่นสะท้าน ไม่เคยเห็นใ
A
ครเหมือนเธอ

D
งดงาม เธอ
A
งามดังฝัน เธอ
Em
พลิ้วและไหวดุจดอกไม้งาม ที่ห
A
อมรัญจวญหัวใจ


ฉันจึงต้องแ
G
อบ 
A
ทำ 
Bm
ใจ  
A
ทั้งที่อ
G
ยาก จะ
A
กอด เ
Bm
ธอ ไว้
C
 


พบรักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มาไ
Em
ด้

พบรักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มา เ
Em
ป็นของฉัน


ดนตรี : / D / G / D / G /


D
ใกล้ชิด อีก
A
ไม่ไหว หัว
Em
ใจฉันเจียนละลาย ความง
A
ามที่มีมากมาย 


( ซ้ำ * )


รักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มาไ
Em
ด้

พบรักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มา เ
Em
ป็นของฉัน


ดนตรี : / D / G / ( 2 ครั้ง )/ Bm / A / G / Em /

ดนตรี : / D / G / ( 2 ครั้ง )/ Bm / A / G / G /

ดนตรี : / A / Bm / C#m / D E /


พบรักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มาไ
Em
ด้

พบรักเข้ากับน
D
างฟ้า
G
ที่ฉันได้ผ่าน
D
พบมา
G
รักเข้ากับน
Bm
างฟ้า ที่ไ
A
กลเกินจะไขว่ค
G
ว้า มา

D
เป็นของ
G
ฉัน เป็นของ
D
ฉัน เป็นของ
G
ฉัน


ดนตรี : / D / G / D / G / D /

รวมผลงานเพลง นักร้อง ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงออนไลน์ นางฟ้า