คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บอกลา – ซิลลี่ ฟูลส์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บอกลา

บอกลา – ซิลลี่ ฟูลส์

ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ
ไม่เคยจะซึ้ง
ถึงคำใดๆ ที่ฉันบอก
มันมักจะเริ่มด้วยการขึ้นเสียง
เมื่อเธอนั้นเริ่ม
เธอก็เริ่มเถียง ฉัน เริ่ม กร่อย
แค่บอกลาแค่บอกมา
ไม่ต้องมาพูดจาวกวน
ต่อจากนี้มันสุดจะทน
ช่วยขอให้บอก.
ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลาไม่หลั่งน้ำตา
ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลาไม่หลั่งน้ำตา

ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ
มันคงไม่ซึ้ง
หากเธอมีใคร แอบซ่อนอยู่
เราควรจะเริ่ม ทำการบอกลา
ก็เธอเป็นคนเริ่ม
เธอควรบอกมา ว่า ไม่ รัก
แค่บอกลาแค่บอกมา
ไม่ต้องมาพูดจาวกวน
ต่อจากนี้มันสุดจะทน
ช่วยขอให้บอก
ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตา
ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตา ให้เธอ
บอกลา บอกมา บอกลา…ฉัน
ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลาไม่หลั่งน้ำตา
ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ
ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจ
เบื่อก็บอกลาไม่มีปัญหา
ไม่มีเวลาไม่หลั่งน้ำตา
ให้เธอ เธอ

ศิลปิน ของ ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลง บอกลา