เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้าบอ – ซิลลี่ ฟูลส์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง บ้าบอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

บ้าบอ – ซิลลี่ ฟูลส์

ดนตรี : / Dm / ( 9 ครั้ง )/ B C D /

ดนตรี : / C D D C / C B C D / ( 2 ครั้ง )


Dm
อยากได้ก็
Bb
ให้หากไม่สูงเกิน
Dm
ไป อยากกลายไปเป็นดาวแถมเดือนไป

Bb
ขอให้เธอพ
Gm
อใจฉัน ใ
Dm
ห้ได้เพียงเท่านี้

Dm
ต้องการแค่ไ
Bb
หน ก็จะให้เธอ
Dm
ไป ตอบแทนด้วยดอกไม้ด้วยหัวใจ

Bb
อาจจะน้อยเกิ
Gm
นไปแต่ 
Dm
ให้ได้เพียงเท่านี้ 
Bb
ไม่เคย
Gm
พอใจเลยสั
D
กที


C
บ้า
D
บอ ฉัน
C
คงไม่บ้า
B
พอ ที่
C
จะรั
D
กคนที่
C
บ้า  
D
บอ ให้รั
C
กแล้วไม่เ
B
คยพออ
C
ย่างเ
D
ธอ

C
บ้า  
D
บอ ฉัน
C
คงไม่บ้า
B
พอ ที่
C
จะรั
D
กคนที่
C
บ้า  
D
บอ ให้รั
C
กแล้วไม่เ
B
คยพออ
C
ย่างเ
D
ธอ


ดนตรี : / Dm / Dm / Dm / B C D /


Dm
อาจใช่อาจ
Bb
ไม่ อาจจะค้างคา
Dm
ใจ กรีดเลือดกรีดเนื้อก็จะให้ไป

Bb
ขอให้เธอพ
Gm
อใจฉัน ใ
Dm
ห้ได้เพียงเท่านี้

Dm
ต้องการแค่ไ
Bb
หนก็จะให้เธอ
Dm
ไป ตอบแทนด้วยดอกไม้ด้วยหัวใจ

Bb
อาจจะน้อยเกิ
Gm
นไปแต่ 
Dm
ให้ได้เพียงเท่านี้ 
Bb
ไม่เคย
Gm
พอใจเลยสั
D
กที


( ซ้ำ * )


 
จะ
Bb
รัก  
C
แค่ไ
G
หนไม่เคยพอ
Bb
   ( 
C
เธอต้อง
G
การมากไปกว่านั้น )

Bb
ดี    
C
และพ
G
ร้อมก็ไม่พอ
Bb
 เธอต้อง
C
 ( เธอต้องก
G
ารมากไปกว่านั้น )


ดนตรี : / G / G / G / G F /

ดนตรี : / Dm / ( 8 ครั้ง )/ Dm / Dm / Dm / B C D / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Dm / Dm / Dm / Dm / ( 8 ครั้ง )/ Dm / Dm /

ดนตรี : / C D D C / C B C D / ( 8 ครั้ง )

ดนตรี : / Dm / Dm / Dm / B C D / ( 2 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง โดย ซิลลี่ ฟูลส์

ฟังเพลงออนไลน์ บ้าบอ